[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Thất Đài Hà (5), thành phố Mẫu Đơn Giang (5), Tuy Hoá (5), Song Áp Sơn (2), Hắc Hà (2), Bảo Tuyền Lĩnh (3), Y Xuân (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435698.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share