[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (13); Song Thành (03); Huyện Tân; Huyện Mộc Lan (02); Nam Cương; A Thành; Bình Phòng, Song Thành

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435865.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share