[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân (21); Cửu Đài (02); Triêu Dương

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/长春大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435879.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share