[MINH HUỆ 29-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Bắc Kinh (4); Thông Châu (2); Thạch Cảnh Sơn (2); khu Tửu Tiên Kiều, Triều Dương; Đông Bá, Triều Dương;  Xương Bình (2); Đường Phục Hưng, Hải Điến; Dương Phường Điếm, khu Hải Điến; Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng; trấn Thải Dục, quận Đại Hưng; quận Tây Thành (2); Triều Dương (2).

Nhóm học Pháp ở: Xương Bình; Thiên Thông Uyển.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/北京大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435592.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share