[MINH HUỆ 29-12-2021] (Phóng viên Minh Huệ Net tổng hợp)

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp trẻ ở Trung Quốc Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp là sinh viên đại học ở Sâm Châu, Hồ Nam bày tỏ: “Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ nhiều năm qua, con may mắn được sinh ra trong một gia đình học Đại Pháp, từ nhỏ đã được đắm mình trong Đại Pháp, gặp phải chuyện gì đều có thể hóa nguy thành an, từ nhỏ đã rất khỏe mạnh. Trong tu luyện từ nay về sau, đệ tử sẽ nắm chắc thời gian làm tốt ba việc, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, theo Sư phụ trở về nhà”.

Các đệ tử Đại Pháp trẻ ở thành phố Liêu Nguyên, Cát Lâm đã viết: Chúng con may mắn được chuyển sinh đến thế gian trong thời đại này, được vinh dự trở thành đệ tử Đại Pháp. Một số trong chúng con đắc Pháp theo những bậc trưởng bối trong gia đình, và một số đã đắc Pháp sau khi được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Đại Pháp giúp chúng con biết được thế nào là thực sự tốt-xấu và thiện-ác, giúp chúng con không còn mê mất trong hồng trần, chúng con đã tìm được con đường trở về nhà nơi thiên quốc tươi đẹp.

Đệ tử Đại Pháp trẻ ở một nhóm học Pháp tại thành phố Thiên Tân kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! “Chúng đệ tử nhất định sẽ tu tốt bản thân, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Dùng sức mạnh của Thiện để cứu người, thực thi chiểu theo Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ, tinh tấn thực tu, cứu nhiều người hơn nữa.”

Sau đây là những lời chúc mừng năm mới của các đệ tử Đại Pháp trẻ kính gửi đến Sư tôn từ khắp đất nước Trung Quốc:

Đệ tử trẻ ở Đồng Nam, Trùng Khánh; Phổ Khẩu, Nam Kinh; Mi Sơn, Tứ Xuyên; Cống Châu, Giang Tây; Côn Minh, Vân Nam; Hoa Nam, Ngũ Thường, A Thành, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Thạch Gia Trang, Hàm Đan, Hà Bắc; tân khu Phủ Thuận, Liêu Ninh; Công Chủ Lĩnh, Liêu Nguyên, Cát Lâm; Phủ Thuận, Liêu Ninh (2); Xương Bình, Bắc Kinh (2); Tê Hà, Yên Đài, Sơn Đông; Nam Sung, Tứ Xuyên; Triều Dương, Hải Điến, Bắc Kinh; Trùng Khánh.

Đệ tử trẻ ở: Trường cao đẳng và đại học tỉnh Giang Tô; Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Nam; Đại học ở Hà Bắc (2); Đại học ở Liêu Nguyên, Trường Xuân, Cát Lâm; Đại học Sư phạm Nam Kinh; Học viện Khoa học Trung Quốc; Đại học ở Hồ Nam, Sâm Châu; Đại học ở Tương Đàm, Hồ Nam; Khoa học và Công nghệ Hồ Nam; Đại học Công nghệ Đại Liên; Đại học ở Quảng Châu; Đại học ở Hồ Nam; Đại học ở Trùng Khánh; Đại học Sư phạm Bắc Kinh; Đại học Bắc Kinh (2).

Nhóm học Pháp ở Sa Bình Bá, Trùng Khánh; tân khu Tân Hải, Thiên Tân (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/中国大陆青年大法弟子遥祝师父元旦快乐-435793.html

Đăng ngày 29-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share