[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các thôn làng tại các địa khu sau kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; nhóm học Pháp vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc; huyện Lâm Tuyền, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy; huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh (2); huyện Hoa Xuyên, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; khu Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Tập Hiền, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Liễu Hà, Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; huyện Y Thông, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm; nhóm học Pháp vùng nông thôn Bác Dã, Bảo Định, Hà Bắc; Phù Dư, Cát Lâm; vùng ngoại ô địa khu Thiên Tân (2); nhóm học Pháp vùng ngoại ô thành phố Tân Tập thuộc thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang (2); nhóm học Pháp vùng nông thôn huyện Bột Lơi, thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang; khu Giang Tân, Trùng Khánh; nhóm học Pháp vùng nông thon Kim Lĩnh, Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; khu Long Cảng, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Tân Tập thuộc thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/乡村大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431472.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/9/22/195688.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share