[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp ở các địa khu sau thuộc Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Hán Trung, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, ngành giao thông vận tải ở Tân Cương, cơ quan chính phủ ở tỉnh Sơn Đông, Trường Xuân, Thanh Đảo, Nhật Chiếu, Đông Bắc, Côn Minh, Triêu Dương, Đức Dương, Duy Phường, Thành Đô, Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Thái Nguyên, Yên Đài, Cẩm Châu, ngành mỹ thuật ở Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-35条–431711.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share