[MINH HUỆ 21-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp ở làm trong ngành tư pháp ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Yên Đài, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Sơn Đông, Hắc Hà, Đạt Châu, Cát Lâm, Thiên Tân, Hàm Đan, Lang Phường, Thiểm Tây, Bắc Kinh, Giang Tô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–431710.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share