Bản in (13M): download


Ghi chú: Đây là phiên bản lịch Minh Huệ 2022 chính thức và  duy nhất của Minh Huệ Việt Ngữ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link  URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.

Đăng ngày 27-12-2021, cập nhật 30-12-2021.

Share