[MINH HUỆ 03-8-2020]

 

Bản xem:  Download

Bản in: Download

 


Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan.aspx?id=198706

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share