Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2021] Sau một quá trình học Pháp, tôi nhận ra rằng nhiều đồng tu bên ngoài Trung Quốc không coi trọng Minh Huệ. Hôm nay, sau khi đọc bài báo “Có phải Minh Huệ chỉ là tài nguyên miễn phí không?”, tôi mới hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề.

Tôi muốn thảo luận vấn đề này từ hai khía cạnh:

Thứ nhất, một số học viên không coi trọng trang web Minh Huệ. Vì họ cho rằng các phương tiện truyền thông khác đưa tin về chủ đề người thường, còn Minh Huệ tập trung vào việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ tin rằng những người không tu luyện có thể không quan tâm đến nội dung trên Minh Huệ.

Điều thứ hai mà bài báo đề cập là một số phương tiện truyền thông coi Minh Huệ là điều hiển nhiên và trích dẫn nội dung của trang mà không ghi đích xác nguồn tin; trong khi ngay cả đạo đức báo chí thông thường cũng yêu cầu trích dẫn nguồn.

Tôi còn có suy nghĩ thế này. Hầu hết các học viên điều hành các kênh truyền thông nên nghĩ mình là người tu luyện. Nếu vậy, lý do tại sao họ sử dụng các kênh truyền thông đều giống nhau, đó là để cứu người.

Làm thế nào để cứu người trong thời kỳ Chính Pháp? Tôi hiểu rằng chỉ bằng cách đưa mọi người sang vũ trụ mới, họ mới thực sự được cứu. Do đó, những học viên đó nên nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của Minh Huệ: trang web Minh Huệ là một đại diện trực tuyến của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp; Sư phụ chỉ công bố các bài giảng mới trên Minh Huệ; và Minh Huệ có thông tin trực tiếp độc quyền về các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Sư phụ giảng:

“Như vậy tương lai có rất nhiều những học giả chuyên gia sẽ được khai trí trong Phật Pháp, họ sẽ thành những người đi đầu mở đường của các môn học về các phương diện. Nhưng Phật Pháp không phải vì để khiến chư vị thành tiên phong mà cấp trí huệ cho chư vị, mà vì chư vị là người tu luyện nên mới đắc được, cũng có nghĩa là, chư vị trước tiên phải là người tu luyện rồi sau mới là chuyên gia. Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. Nếu không có Phật Pháp vĩ đại này thì sẽ không có hết thảy, kể cả từ hồng quan nhất cho đến vi quan nhất trong vũ trụ, cũng như hết thảy tri thức của xã hội người thường.”(Chứng thực, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Để đưa mọi người sang vũ trụ mới, chúng ta cần làm nổi bật vai trò của Minh Huệ. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải tu luyện tốt bản thân và giảng chân tướng để giúp mọi người thấy được sự mỹ diệu của Đại Pháp. Sau đó, họ sẽ được cứu vào vũ trụ mới.

Việc chúng ta tu luyện tốt như thế nào có liên hệ mật thiết đến trang web Minh Huệ. Trang web này phải là một phần rất quan trọng trong quá trình tu luyện của chúng ta. Thông qua những bài chia sẻ đó, nhiều học viên sẽ gấp rút và tận lực thực hiện sứ mệnh của mình.

Minh Huệ đóng một vai trò thiết yếu trong tu luyện của chúng ta. Chúng ta nên đặt Minh Huệ vào đúng vị trí. Điều này sẽ giúp thế giới biết rõ về Pháp Luân Đại Pháp hơn và nhiều người được cứu hơn nữa.

Trên đây chỉ là sự hiểu biết có hạn ở tầng thứ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả về thể ngộ tại tầng thứ sở tại để chia sẻ cùng các đồng tu giúp chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/25/433999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/27/196758.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share