[MINH HUỆ 10-05-2011]

Thành phố Lewiston, Maine

Tuyên Bố

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên các nguyên lý vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn;” và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống rèn luyện bản thân với các bài tập động tác và thiền định; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện bởi hàng triệu học viên ở hơn 55 quốc gia; và

Xét rằng: Những người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp đem lại sự thịnh vượng và một xã hội với nhiều người tốt hơn; và

Xét rằng: Việc cho phép tập luyện Pháp Luân Đại Pháp  ở tất cả các quốc gia là một điểm quan trọng, và những quốc gia đàn áp chống lại môn tập luyện là đang tước bỏ quyền con người  của chính người dân của nước đó; và

Xét rằng: Ngoài ra, việc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp là vi phạm trực tiếp đến Tuyên ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc;

Vì vậy, tôi, Lauren F. Gilbert, St, Thị trưởng của toàn thành phố Lewiston, xin công bố ngày 07 tháng 5 năm 2011 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.
Thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2011

Thị trưởng Laurent F. Gilbert, Sr.

http://en.minghui.org/emh/article_images/2011-5-9-minghui-falun-dafa-day-lewistonproclamation–ss


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/10/美国缅 因州刘易斯顿市宣布法轮大法日-240430.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125119.html
Đăng ngày 26-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share