[MINH HUỆ 12-05-2011] Ông David D. Spellman, thị trưởng thành phố Black Hawk, Colorado, mới đây đã ra tuyên cáo công bố rằng ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Black Hawk.

Tuyên bố

Xét rằng: Từ khi được truyền rộng ra công chúng năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và tâm an hòa cho hơn 100 triệu người trên thế giới; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa gồm các bài tập công, thiền định, và là một môn tập thúc đẩy yếu tố tinh thần và tâm trí ; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là đặc tính của vũ trụ; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới về văn hóa và chủng tộc và góp phần thực hiện một ước mơ chung về một xã hội hòa bình, khoan dung và từ bi hơn; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện trên khắp Colorado bởi những công dân thuộc mọi lứa tuổi; trong khi, tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn miễn phí.

Bây giờ, vì thế, tôi, David D. Spellman, thị trưởng thành phố Black Hawk thay mặt cho các công dân của Black Hawk,  công bố ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” của  thành phố chúng tôi.

Dưới sự chứng kiến, tôi đã ký tên và đóng dấu chính thức của thành phố Black Hawk để ấn định ngày này tháng 5 năm 2011.

Ký tên
David D. Spellman

Thị trưởng
Thành phố Black Hawk


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125106.html
Đăng ngày 26-05-2011.Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share