[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (16); khu Khai Phát (1); vịnh Đại Liên (1); khu Sa Hà Khẩu (1); khu Kim Châu (2); Lữ Thuận (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431647.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share