[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (18); khu Kim Châu (3); Lữ Thuận (1); thành phố Ngõa Phòng Điếm (3); khu Cao Tân (1); vịnh Đại Liên (1); đường Sơn Đông (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431666.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share