[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Cáp Nhĩ Tân (7); thành phố Ngũ Thường (4); tân khu Quần Lực (1); thành phố Thượng Chí (1); thành phố Song Thành (4); huyện Tân (1); huyện Diên Thọ (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431200.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share