[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thạch Gia Trang (7); huyện Cao Ấp (3); khu Kiều Tây (3); khu Trường An (2); Hòa Bình Tây Lộ (1); khu Tân Hoa (2); khu Cao Giáo (1); huyện Thâm Trạch (1); khu Dụ Hoa (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431213.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share