[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phủ Thuận (10); Phụ Tân (01); Tân Tân (02); An Sơn (05).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431116.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share