[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thất Đài Hà (09); Tuy Hóa (01); Mẫu Đơn Giang (08).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431113.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share