Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 19-03-2021] Sư phụ giảng:

“…mọi người nhất định phải coi trọng việc học Pháp, bận mấy cũng phải học Pháp.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“Đặc biệt là trong việc học Pháp, mọi người nhất định phải học một cách hết sức thiết thực.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Học Pháp, luyện công, kiên trì bền bỉ

Tôi năm nay 85 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Dưới sự chỉ dạy của Sư tôn, hơn 20 năm qua, tôi chưa bao giờ gián đoạn việc học Pháp cũng như luyện công.

Trong thời gian ba năm trước ngày 20 tháng 7, năm 1999, tôi vẫn luôn tham gia học Pháp và luyện công tập thể. Mỗi ngày vào sáng sớm tại sân trường tôi đều luyện các bài động công trong một tiếng đồng hồ, buổi tối dành hai tiếng đồng hồ luyện tĩnh công và học Pháp. Mọi người đề cao rất nhanh vì chúng tôi học Pháp cùng nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Đồng thời môi trường tu luyện giống như Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu” (Thực Tu, Hồng ngâm)

Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đó.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhóm học Pháp được tổ chức tại nhà tôi. Từ thứ hai đến thứ bảy, chúng tôi học Pháp vào buổi sáng, ngoài học Pháp nhóm tôi cũng tự học Pháp. Để có thể hiểu Pháp tốt hơn, tôi cũng chép Pháp. Tôi đã chép cuốn Chuyển Pháp Luân được bốn lần. Tôi cũng đã chép tất cả các tập thơ Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ I, Tinh Tấn Yếu Chỉ II và Chuyển Pháp Luân II.

Ngoài việc học Pháp, chép Pháp, tôi cũng luyện công mỗi buổi sáng. Nếu tôi bỏ lỡ buổi nào, tôi sẽ luyện bù sau đó. Tôi đã từng luyện công trong hai tiếng đồng hồ nhưng sau đó đã luyện công trong hai tiếng rưỡi và đôi khi lâu hơn.

Thông qua học Pháp, tôi đã thanh trừ rất nhiều tâm chấp trước của người thường như tâm tật đố, tâm hiển thị và tâm hoan hỷ. Mỗi khi gặp vấn đề tôi thường hướng nội tìm, thanh trừ những niệm đầu bất hảo, hơn nữa cũng đào sâu vào gốc rễ, nhận thấy những niệm đầu bất hảo xuất phát từ vị tư. Tôi cũng thường xuất hiện tâm sợ hãi, tâm cầu an dật, đôi khi có biểu hiện bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng, những lúc đó tôi liền dùng Pháp để quy chính.

Thông qua tu luyện, tôi đã có được một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, bề ngoài nhìn rất trẻ, một số người còn nghĩ rằng tôi chỉ khoảng 60 hay 70 tuổi.

Giảng chân tướng

Sư phụ giảng:

“Mọi người cần phải hiểu rằng giảng rõ chân tướng là vô cùng quan trọng đối với các đệ tử Đại Pháp. Chư vị không chỉ là vấn đề tu luyện cá nhân. Sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ các sinh mệnh trong thiên thể to lớn mà bản thân chư vị đại biểu. Trong khi chư vị giảng rõ chân tướng thì chư vị đang cứu độ các thiên thể khác nhiều hơn thậm chí to lớn hơn nữa và các sinh mệnh trong thiên thể, bởi vì đây là trách nhiệm mà Đại Pháp và lịch sử đã giao phó cho chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi phải chiếu theo yêu cầu của Sư phụ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, tôi đã đi khắp nơi để dán những tấm áp phích mà tôi tự tay làm với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”, “Trời diệt Trung Cộng”. Sau đó, khi lấy được thêm những tờ rơi chân tướng, cuốn sách nhỏ và áp phích, tôi đã đi phân phát những tài liệu đó và dán áp phích.

Tôi muốn đảm bảo rằng chúng sinh không bị đầu độc bởi những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chúng tôi đã lập hai điểm sản xuất tài liệu trong khu vực của mình để giảm bớt gánh nặng cho điểm sản xuất tài liệu lớn. Một trong hai điểm tài liệu đó đặt ở nhà tôi. Với sự giúp đỡ của các đồng tu khác, tôi nhanh chóng học được cách lên mạng, tải và in tài liệu. Kể từ đó, chúng tôi đã kịp thời cung cấp các tài liệu Đại Pháp cho khu vực của chúng tôi và thậm chí cả các vùng và thị trấn xung quanh.

Chúng tôi cũng đã tham gia vào nhóm gọi điện thoại với mong muốn thức tỉnh nhiều người hơn nữa. Tôi bắt đầu với một chiếc máy điện thoại, sau đó là hai, ba chiếc, và hiện giờ tôi đang sử dụng bốn chiếc điện thoại để gọi điện. Tôi thực hiện các cuộc gọi riêng lẻ cũng như những cuộc gọi tự động. Mỗi ngày chúng tôi thường giúp khoảng 20 đến 30 người làm tam thoái. Để đảm bảo an toàn và tránh bị cảnh sát định vị, bất chấp giá lạnh hay nắng nóng, chúng tôi đi thành nhóm men theo những con đường núi và dọc theo các đường phố thành thị. Về cơ bản, chúng tôi đã dùng điện thoại gọi tới khắp tỉnh của mình và một phần các tỉnh khác.

Tôi cũng dành thời gian giảng chân tướng trực diện, giúp người dân làm tam thoái. Tôi thường nói về vẻ đẹp của Đại Pháp và hiệu quả trị bệnh khỏe người. Tôi nói với họ rằng các đệ tử Đại Pháp chiếu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt và Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tại hơn 100 quốc gia. Tôi nói với họ rất nhiều chân tướng cơ bản và rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tàn ác và các học viên không hề đối đầu với nhà nước Trung Quốc mà chỉ đang phản bức hại, ngăn cản họ phạm tội, giúp những người đã phạm tội hay đã nghe những lời dối trá thoái khỏi đảng, đoàn, đội, để được vãn cứu, việc các học viên Pháp Luân Công làm là cứu người, là từ bi.

Trong hơn 20 năm qua, tôi đã giúp gần 10.000 người làm tam thoái. Rất nhiều người đã cảm ơn tôi và chúc tôi bình an. Một số người thậm chí còn có hứng thú muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng trực diện

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi, có ba điểm chính cần chú ý để giảng chân tướng trực diện tốt hơn.

Đầu tiên, chúng ta cần mình xác rằng giảng chân tướng cứu chúng sinh là điều Sư tôn muốn và là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, chính là cứu độ chúng sinh trong thế giới của mình, kiến lập uy đức của mình. Vì vậy chúng ta nên cảm thấy có trách nhiệm và cảm nhận được sự cấp bách, bước ra ngoài giảng chân tướng.

Thứ hai, cần chú trọng chính niệm chính hành, không được có tâm sợ hãi, chúng ta nên chú trọng phát chính niệm. Chúng ta cần ngay lập tức thanh trừ bất cứ tư tưởng bất hảo, chủ yếu là sợ hãi, sợ mất thể diện, bị từ chối v.v. Tóm lại không được mang theo nhân tâm mà đi cứu chúng sinh, cần giữ tâm có trách nhiệm và từ bi với chúng sinh.

Thứ ba, chúng ta cần chú ý phương thức, phương pháp giảng chân tướng và quan tâm đến vấn đề an toàn của bản thân, không được hoan hỷ mà quên hết tất cả. Trước tiên, chúng ta cần xác định đối tượng giảng chân tướng, tìm hiểu sơ bộ tuổi và nghề nghiệp của người đó, như vậy sẽ dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện.

Khi giảng chân tướng trực diện, chúng ta cần bắt đầu chủ đề một cách tự nhiên và nắm bắt cơ hội để giúp chúng sinh hiểu tính cần thiết của việc thoái đảng và tặng hóa danh làm tam thoái. Chúng ta cũng cần phải linh hoạt trong các tình huống khác nhau.

Những chuyện thú vị mà tôi gặp khi giảng chân tướng

Năm 2005, tôi gặp một quản lý cấp trung của một công ty lớn và giúp cậu ấy làm tam thoái. Cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng tôi cũng là một giám đốc và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy tin rằng Đại Pháp thật diệu kỳ sau khi thấy tôi trông thật trẻ trung và rất khoẻ mạnh. Kỳ thực, cuối cùng cậu ấy đã nhờ tôi dạy luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã trở thành một người tu luyện.

Cậu ấy đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại khi bắt đầu bước vào tu luyện bởi vì cậu có rất nhiều thói quen xấu, cậu bị bệnh tim nặng và bệnh tiểu đường, vợ chồng không hòa thuận vì người vợ không muốn cậu ấy tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, cậu ấy đã rất kiên định tín Sư tín Pháp. Trong hơn 15 năm qua, cậu ấy đã tham gia học Pháp nhóm tại nhà của tôi. Cậu cũng đã giúp tôi tập hợp các cuốn tài liệu giảng chân tướng và giảng chân tướng Đại Pháp cho người thân, đồng nghiệp và bạn bè và giúp họ làm tam thoái.

Con gái và con rể tôi cũng đã trở thành người tu luyện. Chúng đã hồng Pháp cho ba người bạn cùng lớp và các bạn bè khác. Giờ đây họ đều đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Một lần trên xe buýt, tôi ngồi cạnh một cụ ông. Ông đã hơn 90 tuổi và đã gia nhập đảng và là bác sĩ Trung y. Tôi nói với ông về Đại Pháp và ông đã đồng ý làm tam thoái. Khi tôi tặng ông một hoá danh là Lý Bình An, ông ấy đã cho tôi xem thẻ căn cước của ông và tôi đã nhìn thấy tên của ông ấy thực sự là Lý Bình An. Quả là một sự trùng hợp!

Trong khi tôi đang chờ xe buýt, tôi để ý thấy một người đàn ông lớn tuổi tỏ ra rất lo lắng. Tôi đã nói chuyện với ông và được biết rằng người nhà ông đang chuẩn bị phải nhập viện và ông ấy đang vội đem tiền đến bệnh viện. Tôi đã giảng chân tướng cho ông và thuyết phục ông làm tam thoái. Ông ấy đã đồng ý và nói với tôi rằng mình họ Trương, vậy nên tôi đã tặng ông một hoá danh là Trương Hữu Phúc, và thật bất ngờ đó chính là tên thật của ông ấy.

Tôi ngộ được từ trong Pháp rằng cái được gọi là “chuyện xấu” cũng là hảo sự, chúng là nhắm đến nhân tâm mà đến và giúp tôi đề cao tâm tính. Đây đều là quan, đều là khó khăn, để xem tôi dùng tâm gì để đối đãi, đứng ở tư tưởng, quan niệm người thường thì không vượt qua được, sẽ gặp phải bức hại. Nếu chúng ta tin tưởng rằng mình có Sư phụ, có Pháp ở đây, và mình không phải người thường, mà là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta là đệ tử Đại Pháp của Sư tôn thì chúng ta có thể vượt qua được quan, vượt qua được khó nạn mà không gặp nguy hiểm gì, chính là hữu kinh vô hiểm.

Tôi thật may mắn đắc được Đại Pháp, được Sư tôn cứu độ, từ trong mê mang của nhân thế mà tỉnh ngộ, bước đi trên con đường phản bổn quy chân. Con xin tạ ơn Sư phụ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/421442.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193670.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share