Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-08-2021]

Tiếp theo Phần 1

Trong lúc đối thoại với Thần Tiên, vì Thần Tiên có nói “nhân tâm của các vị không ít” và cũng nhắc đến chuyện người tu Đạo trong núi khinh thường đệ tử Đại Pháp, nên tôi muốn biết đệ tử Đại Pháp có chấp trước gì khiến người ta không thể buông tâm xuống. Do đó, tôi bèn xuất một niệm mong muốn ông ấy liệt kê ra những chấp trước này. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy tờ giấy liệt kê một loạt ý kiến. Đó không phải là ý kiến của một người tu Đạo, mà là tổng hợp ý kiến của vài người tu Đạo. Kỳ thực, người tu luyện Đại Pháp chúng ta cũng biết rõ những nhân tâm đó. Chúng bao gồm tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm làm việc, chấp trước tự ngã, che giấu, không chịu tu, tính khí xấu, tâm an dật, tâm oán hận v.v.

Sau đó, tôi nhìn thấy năm người tu Đạo. Họ đều là những Thần Tiên đã tu trên nghìn năm. Người tu lâu nhất trên 6.700 năm, ông mặc áo Đạo bào màu tím, râu tóc bạc phơ. Người tu thời gian ngắn nhất cũng trên 1.000 năm.

Trong lúc đối thoại với nhau, chúng tôi đã trao đổi về mấy vấn đề như sau.

1. Tình

Một vị Thần Tiên nói: “Trong các học viên có một số người không chịu tu, mà ở đó gây nhiễu sự. Họ biết Đại Pháp là tốt, không muốn ly khai, nhưng họ cũng không tu bỏ nhân tâm của bản thân. Lúc nâng sách Đại Pháp thì biết mình là người tu luyện, nhưng hễ vừa bỏ sách xuống, họ vẫn muốn gì làm nấy như xưa, rất ít thay đổi bản thân.” Một vị Thần Tiên khác nói: “Tình của các học viên quá nặng; nào là tình cảm con cái, tình cảm vợ chồng, tình cảm cha mẹ, tình cảm đối với người yêu, cháu chắt v.v.. Nặng tình cảm, khó siêu thoát.”

Tôi nói: “Về việc các ông bảo người tu luyện nặng tình, xác thực là có chỗ chúng tôi còn chưa tu tốt, đòi hỏi chúng tôi cần quy chính. Đối với tình, Sư phụ chúng tôi giảng:

”Chư vị hễ là sinh mệnh nội trong Tam giới, vô luận hết thảy sự vật, nó đều có thể thấm vào. Nói cách khác, chư vị chính là đang tắm trong cái ‘tình’ ấy. Không bị ‘tình’ dẫn động, ai có thể nói không bị ‘tình’ dẫn động, thì người ấy quá xuất sắc rồi. Không bị tình dẫn động ấy thì chỉ có thể là người tu luyện. Ngay cả là người tu luyện, cũng là vì khi họ trong tu luyện mà minh bạch cái Lý này, bộ phận đã thăng hoa xuất lai đã thăng hoa ra bên ngoài Tam giới, thì bộ phận ấy không bị ‘tình’ can nhiễu nữa. Thế nên chư vị hễ mà trong tu luyện chưa có thăng hoa lên, chư vị hễ mà ở tại tầng diện người thường này, thì đều bị ‘tình’ ngâm hết, đều bị ‘tình’ dẫn động. Các đệ tử Đại Pháp là [lấy] lý tính để đối đãi cái ‘tình’, [chứ] không bị nó ảnh hưởng thì là không thể nào. Chư vị chỉ là [dùng] lý tính đối đãi nó. Chỉ có phía chư vị tu xong thì mới thoát khỏi ‘tình’.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi nói: “Tình tràn ngập trong tam giới, sinh mệnh trong tam giới đều có tình, chỉ là mật độ mang theo khác nhau. Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện trong người thường, xác thực là có tình, vả lại tình còn khá nặng ở phương diện nào đó, xác thực là cần phải chú ý tu bỏ tình, tu xuất từ bi.”

2. Nghe thiên cơ

Trong lúc đối thoại với Thần Tiên, chúng tôi đã trò chuyện về vấn đề thiên cơ. Trong Đại Pháp có bao hàm thiên cơ, trong khi đệ tử Đại Pháp giao lưu chia sẻ cũng nói ra thiên cơ, người tu Đạo chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp và cũng biết được một số thiên cơ. Ngay cả khi như vậy, thần tiên vẫn có chỗ mê như xưa.

Một mặt, họ cảm thấy sốc khi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp tu khá nhanh. Mặt khác, họ kiên nhẫn quan sát những sự tình liên quan đến Đại Pháp. Họ chăm chú nhìn những người tu luyện khai mở thiên mục, và đã nhìn thấy Thần hộ pháp đi theo đệ tử Đại Pháp. Họ chăm chú nhìn cấu thành tư duy của đệ tử Đại Pháp, chăm chú quan sát Pháp hội của các đệ tử, chăm chú nhìn tất cả mọi việc liên quan đến thế gian và đệ tử Đại Pháp, bao gồm cả những đệ tử làm truyền thông và biểu diễn Shen Yun. Họ cũng chăm chú theo dõi giảng Pháp của Sư phụ Đại Pháp sau này. Bây giờ tôi đã hiểu rõ, có quá nhiều sinh mệnh đang chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp, trên trời và dưới đất, nhiều không đếm xuể.

Sư phụ từng giảng:

”Bây giờ không gian nơi Pháp hội mở ra đây, trong không khí ấy mật độ rất lớn cho đến tận cực kỳ vi quan thì trên mỗi lạp tử đều là con mắt, đều là những con mắt mà từ xa [chiếu] xạ tới, đang nhìn hội trường này, đang nghe tôi giảng, cũng đang xem tư tưởng của chư vị, cũng đang nghe điều chư vị nói. Một sự kiện lớn nhường này ở xã hội nhân loại, có quan hệ với các sinh mệnh vũ trụ, mọi người hãy nghĩ, có bao nhiêu Thần đang chăm chú vào chư vị?! Từng ý từng niệm, niệm kia chư vị còn chưa phát xuất ra, niệm đầu của ý tứ kia của chư vị còn đang trong lúc tổ chức kết cấu, thì họ đã biết được chư vị sắp biểu đạt cái gì rồi. Đôi khi tôi quả thực nghĩ: Có những học viên không nỗ lực lên được sao? Đã đắc Pháp rồi, mà vẫn còn như vậy ư?” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Tôi biết tự thân họ đã ngộ ra thiên cơ thông qua Pháp hội, rồi lại nghe được thiên cơ. Họ chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp, và còn có thể kiểm chứng thiên cơ.

Sư phụ giảng:

”Vào 20 tháng Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

”Đẩy tới vị [trí] nào? Đẩy tới nơi mà chư vị từ đó đến, chính là đẩy tới cao như thế, trong thời gian ngắn là đẩy tới vị [trí] rồi.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Một số người tu luyện Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã nhìn thấy trên mặt xuất hiện một con mắt lớn, bên trong có vô số con mắt nhỏ. Một số người tu luyện lúc đọc Pháp, nhìn thấy trong miệng xuất ra đều là Pháp Luân. Thậm chí, một số người tu luyện còn nhìn thấy thân thể vàng kim của mình, nhìn thấy phó nguyên thần v.v.

Thần Tiên có thể biết được giao lưu chia sẻ giữa những người tu luyện Đại Pháp, thậm chí họ có thể biết trước về việc này, bởi vì họ nhìn thấy quá trình cấu thành tư duy của người tu luyện. Người tu luyện cùng nhau chia sẻ và nói chuyện đều có mục tiêu, chứ không phải nói khoác, do đó thần tiên nghe xong liền cảm thấy có ý tứ.

Sư phụ chúng tôi giảng:

”Chư vị biết những người tu Đạo hàng nghìn năm kia chứ, họ đắc được một điểm chân cơ liền cất vào trong bụng, cất cả trăm năm nghìn năm cũng không nói cho người khác, (mọi người cười), ‘ai muốn biết được chút đó của tôi thì phải trao đổi’. Còn chư vị, chít chát chít chát chít chát là nói ra rồi, (Sư phụ cười) chứ không cất đi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nhưng ngay cả khi Thần Tiên nghe được thiên cơ, đôi lúc họ vẫn bán tín bán nghi, và cũng còn có chỗ mê mờ. Ví như lúc khởi tố Giang Trạch Dân vào năm 2015, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác. Lúc tôi và đồng tu phát chính niệm, chúng tôi nhìn thấy thệ ước mình đã ký với Sư phụ, đó là thệ ước “bảo hộ bình an cho nơi này”. Sau khi địa phương chúng tôi khởi tố họ Giang, mọi việc trở nên khá yên ổn. Sau đó, tôi giữ im lặng về việc này, tôi không cho đó là công lao của chúng tôi, nhưng nếu làm không tốt thì chắc chắn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thần Tiên cảm thấy mê mờ ở chỗ: “Chính niệm của các vị thực sự có thể khởi được tác dụng đó sao?”

Tôi bèn giải thích cho họ hiểu: “Phật Pháp thần thông đang tẩy sạch những thứ ô trọc và bại hoại trên thế gian. Đệ tử Đại Pháp khai thiên mục chỉ nhìn thấy cục bộ, những gì các ông nhìn thấy cũng chỉ là cục bộ. Bất kể là ai cũng không nhìn thấy được chân tướng của Đại Pháp. Bởi vì Sư phụ của chúng tôi đã cải biến hết thảy từ trong vi quan, Ngài dùng Pháp lý ‘tương kế tựu kế’ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003) để viên mãn hết thảy. Những điều Sư phụ chúng tôi cần tất nhiên đều là tốt nhất và hoàn thiện nhất. Về chỗ mê của thần tiên các ông, Sư phụ chúng tôi từng giảng:

”Ngoài ra Pháp Lý này nếu mà khó [hiểu], chỉ có thể Thần minh bạch, chỉ có thể cứu Thần, các sinh mệnh tầng thấp nào có được trí huệ ấy để đắc? Do đó lần truyền Pháp này không có ‘mê’ nào cả. Cho nên gọi là “Lý bạch”, [tức là] Pháp Lý dễ hiểu và nói thẳng rõ ràng; “Lý bạch ngôn bạch”, [tức là] lời giảng ra cũng là lời lẽ bình dị nhất và dễ hiểu nhất. Sinh mệnh tầng thấp nghe và hiểu rõ, tuy thế lại làm khó rất nhiều sinh mệnh cao tầng, họ cảm thấy Pháp này sao mà đơn giản dễ hiểu quá? [Nên] trái lại họ không tin, họ trái lại bèn cảm thấy lẽ nào có thể như thế được nhỉ? Đúng vậy, chính là bề ngoài giản dị dễ hiểu, thế nên chân học chân tu mới có thể nhìn thấy được Lý ở tầng thứ cao. Vậy nên tôi nói, không hề có ‘mê’ nào nhưng lại làm mê đảo các sinh mệnh cao tầng, chính là ý tứ đó.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

3. Ban cho chúng sinh cơ hội đắc cứu

Sư phụ Đại Pháp truyền xuất Đại Pháp, các đệ tử tu luyện có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

”Cứu độ nhắm vào người của tôn giáo khác là cuối cùng; bước sau làm. Có người nói ‘Tại sao đệ tử Đại Pháp lại đặc biệt thế? So với người của tôn giáo thì đặc thù hơn? Vì sao trước tiên không thể độ họ thành đệ tử Đại Pháp mà hiện nay đang độ người thường kia làm đệ tử Đại Pháp?’ Con người nhìn con người thì chỉ nhìn thấy một đời này thôi; thực ra, những người đang ở đây lúc này, trong quá khứ lịch sử rất nhiều từng là lô giáo đồ đệ nhất của mấy chính giáo lớn ở Đông phương và Tây phương, người đã tự thân nghe Thích Ca, Jesus giảng Pháp. Đệ tử Đại Pháp mới đúng là tín đồ chính tín kiên định chân chính, (vỗ tay) hơn nữa những thánh đồ danh tiếng, hoà thượng danh tiếng, đạo sỹ danh tiếng, và môn đồ danh tiếng Cơ Đốc giáo trong lịch sử đều ở trong đệ tử Đại Pháp. (vỗ tay)” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Các nhân vật danh tiếng trong lịch sử đều ở trong đệ tử Đại Pháp. Tôi biết những đồng tu mình quen có người từng là đệ tử lô đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni và Jesus; ví dụ như Tôn giả Ca Diếp, A Nan, Liên Hoa Sắc, Thánh Peter, Moses, Thái tử Shotoku của Nhật Bản, Chiyono v.v. Đương nhiên, những người tu Đạo cũng biết Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Jesus, Khổng Tử v.v. đều ở trong đệ tử Đại Pháp.

Trong cuộc đối thoại này, tôi ngờ ngợ nhận ra, khi Pháp Chính Nhân Gian đến, hướng đi và lựa chọn của những thần tiên này cũng là một việc cần được giải quyết.

(Còn tiếp)

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/29/神仙出山之對話篇(二)-430026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194983.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share