Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 21-07-2021] Nhân dịp 22 năm cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, ông Markus Grübel, Ủy viên Tự do Tôn giáo và Nghị viên Đức, đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc kỳ thị, ngược đãi các nhóm dân tộc, tôn giáo và văn hóa thiểu số khác.

aff3c544e2ce069ca1f8b13c0e2c33d1.jpg

Ông Markus Grübel, Nghị sỹ, Cao ủy Đức về Tự do Tôn giáo

ea848ba0e7e71e26b33dd0826513440d.jpg

f4d6e520ab7e26e16f6cc055e90d3886.jpg

Tuyên bố của ông Markus Grübel yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công

Trong tuyên bố của mình, ông Grübel cho biết: “Tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc phân biệt đối xử và bức hại các dân tộc thiểu số, các nhóm tôn giáo và văn hóa. Mọi người đều có quyền tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Quyền con người là quyền cá nhân phổ quát, không được phép xâm phạm hoặc ngược đãi nhân danh tập thể.

“Trước năm 1999, cộng đồng [Pháp Luân Công] đã được chính phủ Trung Quốc chấp nhận rộng rãi, nhưng sau đó lại bị coi là mối đe dọa và bị tuyên bố là ‘kẻ thù của quốc gia’. Những người ủng hộ họ cũng trở thành nạn nhân của các chiến dịch tuyên truyền trên diện rộng, cải tạo, bỏ tù, cưỡng bức lao động và tra tấn. Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp quốc vô cùng kinh hoàng trước nạn cưỡng bức mổ lấy nội tạng đối với người ở các nhóm tôn giáo, dân tộc thiểu số bị giam cầm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.“

“Trong nhiều thập kỷ, các dân tộc thiểu số và nhóm tôn giáo, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, người Kazakhstan, các học viên Pháp Luân Công, Phật tử Tây Tạng và người theo Đạo Cơ đốc đã bị kỳ thị và bức hại. Các báo cáo về vi phạm nhân quyền rất đáng báo động. Việc giám sát bắt giữ có hệ thống và các bản án tù dài hạn đã và đang đe dọa đến sự tồn tại của các nhóm thiểu số này.”

“Việc chính phủ Trung Quốc phủ nhận và đơn phương đình chỉ đối thoại nhân quyền Đức-Trung thường niên vào tháng 3 năm 2021 không giúp củng cố lòng tin. Quyền con người là giá trị phổ quát, không phân biệt quốc tịch, dân tộc hay tôn giáo. Việc ‘Hán hóa’ các tôn giáo và văn hóa, chính là sự cưỡng bức thích ứng với hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, là vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.”

“Luật Tôn giáo [được ĐCSTQ] thông qua vào tháng 1 năm 2018 đã hợp pháp hóa việc giám sát chặt chẽ và bức hại đối với các dân tộc thiểu số. Ngoài người Hồi giáo, học viên Pháp Luân Công và Phật tử Tây Tạng, đạo luật này còn áp dụng cho các nhà thờ Cơ Đốc tại gia chưa đăng ký và các cộng đồng khác. “Luật An ninh Quốc gia”, có hiệu lực ở Hồng Kông vào tháng 6 năm 2020, cũng đe dọa nhân quyền ở Hồng Kông. Theo các tổ chức nhân quyền, đạo luật này được thực hiện nhắm vào những người bất đồng chính kiến, trấn áp những lời chỉ trích và hợp pháp hóa các vụ bắt giữ tùy tiện.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194209.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share