Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Houston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-07-2021] Nhân dịp đánh dấu 22 năm đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một số Nghị sĩ ở tiểu bang Texas đã gửi thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và những nố lực kiên trì của họ trong việc phản bức hại một cách ôn hòa.

Những Nghị sĩ này bao gồm Larry Taylor, Thượng nghị sĩ tiểu bang của Quận 11; Tiến sĩ Alma Allen, Hạ nghị sĩ tiểu bang từ Quận 131; Leo Pacheco, Hạ nghị sĩ tiểu bang từ Quận 118; Lyle Larson, Hạ nghị sĩ tiểu bang từ Quận 122; Harold V Dutton, Hạ nghị sĩ tiểu bang từ Quận 142; và James White, Hạ nghị sĩ tiểu bang từ Quận 19.

Bức thư của Nghị sĩ White là bức mới nhất mà các học viên Pháp Luân Công nhận được. Ông bày tỏ sự cảm kích của mình đối với các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ để “nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp, việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức, và những tội ác khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho các công dân Trung Quốc”. Ông cũng nói rằng: “Hiểu rõ hơn về câu chuyện của Pháp Luân Công sẽ giúp người Texas biết rõ hơn về mối đe dọa từ ĐCSTQ mà tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt.”

Dưới đây là toàn văn bức thư của Nghị sĩ White.

Gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Miền Nam Mỹ quốc:

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2021, đánh dấu 22 năm chiến dịch tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm loại bỏ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc theo trường phái Phật gia, nêu cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như những giá trị cốt lõi của mình.

Những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn kiên trì làm như vậy [mặc dù] biết rằng họ có thể bị bỏ tù hoặc bị tra tấn bởi chính quyền của ĐCSTQ. Tôi cùng đứng về phía những công dân này, là những người thực hiện quyền mà Thần ban cho họ được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do hội họp mà Hoa Kỳ trân quý trong Tu chính án 1 của Hiến pháp chúng ta.

Tôi thực sự cảm kích với những nỗ lực của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Miền Nam Mỹ quốc cố gắng đưa nhận thức về cuộc đàn áp, thu hoạch nội tạng cưỡng bức, và những tội ác khác của ĐCSTQ đến các công dân Trung Quốc. Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân đầu tiên của thế kỷ 21 dưới sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ cũng được biết đến nhất là nhóm người phơi bày các tội ác của ĐCSTQ. Hiểu biết rõ hơn về câu chuyện của Pháp Luân Công sẽ giúp người Texas hiểu rõ hơn mối đe dọa từ ĐCSTQ mà tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt.

Vì Chúa và Texas!

James White, Hạ nghị sĩ tiểu bang Quận Hạ viện 19.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.orulg/html/articles/2021/7/23/194230.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share