Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saipan

[MINH HUỆ 30-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ông David M. Apatang, thị trưởng Saipan thuộc Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, đã trao biểu trưng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2021.

460ba6ef01e5ec91f66a04c2d60b8585.jpg

Thị trưởng Saipan trao tặng biểu trưng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp

83c6223fca682fcc8ac0594ff36ba9ae.jpg

Biểu trưng từ Thị trưởng Saipan

Chính quyền thành phố Saipan đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao tặng biểu trưng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cảm ơn ngài thị trưởng và tặng ông cuốn sách Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm ở Trung Quốc. Thị trưởng Apatang đã nhận món quà và nói ông sẽ đọc cuốn sách này.

Biểu trưng viết: “Biểu trưng kỷ niệm 22 năm này được trao tặng cho Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2021.“

“Cùng với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chúng tôi xin chúc Pháp Luân Đại Pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất cho công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tiếp thu các đạo lý dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm sự thăng hoa về sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/30/426367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193464.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share