Bài của phóng viên Minh Huệ tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 15-05-2021] Các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha đã tổ chức một buổi thu thập chữ ký trên Quảng trường San Francisco ở Zaragoza vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Quảng trường San Francisco là một địa danh nổi tiếng của thành phố, và gần cổng vào của một trường đại học. Nhiều người, bao gồm cả sinh viên đại học từ Trung Quốc, đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Adriana, một y tá địa phương, đã tình cờ đi ngang qua hoạt động của Pháp Luân Công. Cô đã dừng lại để nhận một tập tài liệu và lắng nghe phần giới thiệu của một học viên. Khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô tỏ vẻ muốn học Pháp Luân Công và lấy 15 tờ rơi để giúp phân phát chúng.

7d21995d644a9cf160cf1346389d2be3.jpg
Adriana ký đơn thỉnh nguyện

80a5d36c3a78215494b03541c35a9622.jpg

Cư dân địa phương Ana cảm ơn các học viên vì được tặng một bông hoa sen giấy. Cô ủng hộ thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Một vài người ủng hộ nói rằng họ đã nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công qua Facebook. Họ đã nhân cơ hội này để ký vào bản thỉnh nguyện.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/425687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/24/193301.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share