Tác giả: Nguyên Thù

[MINH HUỆ 18-05-2021]

7cd18eca1f6bc75a5d8d76141a17d73c.jpg

Tác giả chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 29 năm Đại Pháp hồng truyền

Kích thước: 50 x 50 cm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/【慶祝513】繪畫-打坐中的大法小弟子-424402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193204.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share