Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vermont

[MINH HUỆ 09-05-2021] Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến rất gần, Thống đốc Philip Scott của bang Vermont đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Vermont”. Bản tuyên bố này cũng đã được đăng trên trang tin điện tử của chính phủ tiểu bang.

Bản tuyên bố có đoạn:

“Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện đã trở thành một phần trong cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới; và“

“Xét thấy, bắt nguồn từ truyền thống Phật giáo, môn tu luyện này bao gồm việc tự hoàn thiện bản thân thông qua học tập các giáo lý, các bài tập nhẹ nhàng và thiền định; và”

“Xét thấy, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là giá trị Chân-Thiện-Nhẫn; và“

“Xét thấy, nhiều người cảm nhận được rằng họ đã tìm thấy ở Pháp Luân Đại Pháp một con đường tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, và môn này được hướng dẫn miễn phí và dành cho tất cả mọi người; và

“Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã quan tâm đến cuộc sống của nhiều cư dân thông qua các hội thảo, khóa học và các chương trình văn hóa, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân Vermont.”

e514e4f7bfaa4d8efc95c8d1122b4a9c.jpg

Bản tuyên bố của Thống đốc Philip Scott, bang Vermont

6270eccc41daeac74f22fa6a25f891a1.jpg

Tuyên bố của thống đốc được đăng trên trang tin của Bang Vermont (ảnh chụp màn hình)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/9/424419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192350.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share