Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Florida

[MINH HUỆ 08-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng. Các thành phố Maitland, Naples và Daytona Beach thuộc tiểu bang Florida đã ra các tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại những thành phố này.

Thị trưởng John P.Lowndes

Thị trưởng thành phố Maitland, ông John P.Lowndes, đã ra một tuyên bố, viết: “Pháp Luân Đại Pháp đã minh chứng cho một cam kết trung tín và kiên định trong việc cải thiện sức khỏe, nội tâm, thân thể, tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi thành phần trong xã hội, những người chiểu theo nguyên lý của pháp môn này”.

“Tâm đại thiện và đại nhẫn do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã tác động tới cuộc sống của con người trên khắp thế giới”.

24784c1a855e456134cb831afb477646.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng thành phố Maitland, John P. Lowndes

Thị trưởng Teresa Heitmann

Thị trưởng Teresa Heitmann của thành phố Naples đã ra một tuyên bố, có viết: “Ngoài tác dụng mạnh mẽ trong việc giảm căng thẳng và sức khỏe thể chất, tinh thần tổng thể, Pháp Luân Đại Pháp còn có một mục tiêu cuối cùng cao cả hơn đó là đưa con người tới trí huệ và giác ngộ”.

“Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả các lớp học và bài tập, đều được các tình nguyện viên tổ chức công khai và hoàn toàn miễn phí tại Naples cùng nhiều cộng đồng khác ở Florida”.

d77d196503a26e8469f3f06a56ead4d3.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Teresa Heitmann của thành phố Naples

Thị trưởng Derek L.Henry

Thị trưởng Derrick L.Henry của thành phố Daytona Beach, đã ra một tuyên bố, có viết: “Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được nhiều sự ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó có hàng ngàn giải thưởng và những tuyên bố thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội thông qua hệ thống tu luyện truyền thống Trung Hoa, hướng con người tới hạnh phúc về thể chất, tinh thần và đạo đức”.

1d5d73796fa9b378eaa53f41ddb5c4be.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Derrick L.Henry của thành phố Daytona Beach

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192277.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share