Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kingston, Canada

[MINH HUỆ 08-05-2021] Ông Bryan Paterson, Thị trưởng của thành phố Kingston, Ontario, đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhằm tôn vinh những học viên thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Kingston ban hành bản tuyên bố cho Pháp Luân Đại Pháp.

3796f60415edb1bdf64e196b57543ba5.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Kingston, Ontario về Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Bản tuyên bố có đoạn:

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn

Ngày 13 tháng 5 năm 2021“

“Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cao tầng có lợi cho tâm trí, thể chất, và tinh thần dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn”

“Xét thấy, Pháp Luân Đại Pháp được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992; và đã thể hiện cam kết vững chắc trong việc cải thiện sức khỏe về tâm trí, thân thể và tinh thần; đồng thời nâng cao giá trị cuộc sống cho những người thuộc mọi giai tầng trong xã hội tuân thủ các nguyên lý của môn tu luyện; và“

“Xét thấy, nhờ vào những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này đã được truyền rộng trên 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên; và

“Xét thấy, sự bao dung và nhẫn nại cao cả mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã làm rung động trái tim của những người thiện lương trên toàn thế giới; và”

“Xét thấy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các cộng đồng trên khắp Canada kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5;“

“Do vậy, tôi, Thị trưởng Bryan Paterson, thay mặt cho Hội đồng Thành phố Kingston, tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Kingston, để tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192285.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share