Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 thường niên. Để tôn vinh ngày đặc biệt này, Thị trưởng William Peduto của thành phố Pittsburg đã ra một tuyên bố: “Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Pittsburg, thành phố đáng sống nhất của chúng ta.”

Tuyên bố viết: “Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã truyền tới hơn 100 quốc gia và giúp hàng trăm triệu người trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vũ trụ.”

“Trong khi đó, Pháp Luân Đại Pháp là sức mạnh thực sự của việc truyền rộng lòng nhân ái và văn hóa thông qua những nỗ lực và hướng dẫn trong nhiều hoạt động cộng đồng ở Pittsburgh.”

01ef5154034a5381f555d949d6022c6f.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Pittsburg, William Peduto

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192287.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share