[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trương Gia Khẩu (17), nhóm học Pháp ở Trương Gia Khẩu (6).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/张家口大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425312.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share