[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại Liên (20), nhóm học Pháp ở Đại Liên (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/大连大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425309.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share