Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 06-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Để tôn vinh dịp đặc biệt này, các quan chức đắc cử ở Canada đã gửi thư hoặc video chúc mừng và tán dương Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đây là thư và video từ các thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố ở tỉnh Ontario.

b76f436d618596f114c8568b6f4a9f70.jpg
15 quan chức đắc cử ở tỉnh Ontario đã gửi thư hoặc video công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Hàng đầu, từ trái sang phải: Thị trưởng Gordon Krantz của thành phố Milton, Thị trưởng Maurizio Bevilacqua của thành phố Vaughan, Thị trưởng Marianne Meed Ward của thành phố Burlington, Thị trưởng Mike Bradley của thành phố Sarnia và Thị trưởng Jeff Lehman của thành phố Barrie

Hàng thứ hai, từ trái sang phải: Thị trưởng Gary McNamara của thành phố Tecumseh, Thị trưởng Ed Holder của thành phố London, Thị trưởng Bobbie Drew của Scugog, và Ủy viên Hội đồng Thành phố Lisa Osanic của Kingston

Hàng thứ ba, từ trái sang phải: Ủy viên Hội đồng Judi Partridge của Hamilton, Ủy viên Hội đồng Maria Pearson của Hamilton, Ủy viên Hội đồng Sam Merulla của Hamilton, Ủy viên Hội đồng Natalie Harris của Barrie, và Ủy viên Hội đồng Tom Adams của Oakville.

Thị trấn Milton ban hành thông cáo tám năm liên tiếp

Thị trưởng Gordon Krantz ban hành thông cáo tuyên bố “Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp / Pháp Luân Công của thị trấn Milton và khuyến khích ủng hộ sự kiện này.”

Thông cáo có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp / Pháp Luân Công đã nhận được sự công nhận trên toàn thế giới, với hàng nghìn giải thưởng và bằng khen về việc thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội thông qua pháp môn tu luyện Trung Hoa truyền thống hướng con người đề cao tinh thần, đạo đức và thể chất.”

d5fe4a026cefb1dff9bd32180caa88d0.jpg
Thông cáo của Thị trưởng Gordon Krantz của Milton

Pháp Luân Công thúc đẩy sự hài hòa, khoan dung và nhân ái

Thị trưởng Maurizio Bevilacqua của Vaughan đã gửi một lá thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada: “Khi công nhận lễ kỷ niệm năm nay, chúng tôi cũng nhớ rằng chúng tôi phải tiếp tục giữ vững niềm tin, hy vọng và sự lạc quan. Chúng tôi vẫn tập trung vào sự phục hồi của chúng ta và con đường phía trước. Khi phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, tôi tin rằng chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.”

“Tôi muốn nhân cơ hội này, ghi nhận những nỗ lực của Hiệp hội trong việc thúc đẩy sự hòa hợp, khoan dung và nhân ái ở Vaughan và các nơi khác. Sự đóng góp của Hiệp hội giúp các cộng đồng gắn kết thông qua khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với các chương trình và hoạt động về tâm linh, sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như một xã hội lành mạnh, hòa bình hơn.”

77f186d9e43d7ebab877507a8a037cd2.jpg
Thư của Thị trưởng Maurizio Bevilacqua của Vaughan

Đánh giá cao Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì hoạt động hướng dẫn trực tuyến và miễn phí

Thị trưởng Marianne Meed Ward của Burlington đã gửi thư chúc mừng có nội dung: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp quả thật đã giúp đỡ người dân Canada trong những thời điểm khó khăn này khi hướng dẫn tập thiền miễn phí ở cộng đồng và qua các lớp học trực tuyến. Điều này đáng quý hơn bao giờ hết trong những thời điểm đầy thử thách này vì chúng ta biết mối liên hệ giữa tâm trí và thân thể là chìa khóa của hệ thống miễn dịch khỏe mạnh để chống lại bệnh tật và căng thẳng.”

“Khi tuân theo Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, các bạn đã thúc đẩy sự hòa hợp và dẫn đến giác ngộ tâm linh là nguồn cảm hứng cho mọi người ở mọi quốc gia.”

e52d3e723aa7ccc32ce8cd874a38f3f0.jpg
Thư của Thị trưởng Marianne Meed Ward of Burlington

Thị trưởng Mike Bradley của Sarnia đã gửi thư chúc mừng với thông điệp: “Các bạn thật đáng khen vì sự kiên định vào đức tin của mình.”

98282b3ba04609a1d14f464629895106.jpg
Thư của Thị trưởng Mike Bradley của Sarnia

Thị trưởng Jeff Lehman của Barrie đã gửi thư chúc mừng với thông điệp: “Chúc cho sự kiên định và cống hiến của bạn đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp các bạn thăng hoa mạnh mẽ với sức khỏe tinh thần, thể chất và tâm linh.”

5d031d79cb40d4e6dd74fb2dd398d89e.jpg
Thư của Thị trưởng Jeff Lehman của Barrie

Thị trưởng Gary McNamara của Tecumseh đã gửi thư chúc mừng với thông điệp: “Chân, Thiện, Nhẫn là nguyên tắc sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tiếp tục vượt qua những thách thức mà đại dịch COVID-19 đã gây ra, chúng tôi nhớ đến tầm quan trọng của những giá trị này, và tất cả chúng ta hãy cố gắng vận dụng trong cuộc sống.“

9f01a208cc574bdd27f03b4976a927db.jpg
Thư của Thị trưởng Gary McNamara của Tecumseh

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192234.html

Đăng ngày 13-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share