Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2021] Gần đây, ba cư dân thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án tù từ 16 tháng đến 5 năm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba cư dân này là bà Tần Lệ Kiệt, bà Khấu Ái Mai, bà Lý Bảo Liên, đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 trong một vụ bắt giữ quy mô lớn của cảnh sát. Ngoài họ còn có bốn học viên khác cũng bị bắt giữ trong ngày hôm đó, gồm bà Khấu Thục Linh, bà Sử Thúy Anh, ông Mao Hồng Ân (chồng bà Tần Lệ Kiệt, không tu luyện Pháp Luân Công). Cả bảy học viên đều là nhân viên đã về hưu của Nhà máy Cơ khí Dầu khí Bảo Kê.

Trong số họ, bà Khấu Thục Linh khoảng 80 tuổi, bà Sử 75 tuổi, và sáu người khác khoảng 60 tuổi.

Cảnh sát lục soát nhà của bà Sử, bà Khấu Ái Mai, bà Tần Lệ Kiệt và bà Lý Bảo Liên mà không xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét. Máy tính, máy in và sách Pháp Luân Đại Pháp của các học viên bị tịch thu. Được biết cảnh sát đã theo dõi các học viên này một thời gian trước khi bắt giữ họ.

Ngoại trừ bà Tần Lệ Kiệt, bà Khấu Ái Mai và bà Lý Bảo Liên đã bị chuyển tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê vào ngày 29 tháng 6 và đã bị bắt giữ chính thức, tất cả năm học viên còn lại đều đã được thả vào ngày 21 tháng 6 sau 15 ngày bị giam giữ.

Gần đây đã xác nhận được bà Tần Lệ Kiệt bị kết án năm năm tù, bà Khấu Ái Mai bốn năm rưỡi, và bà Lý Bảo Liên một năm bốn tháng. Tất cả đều bị giam trong Nhà tù Nữ Thiểm Tây ở thành phố Tây An.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/423975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192201.html

Đăng ngày 10-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share