Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Áo

[MINH HUỆ 30-11-2006] Cựu thư ký nội các Canada (Á châu Thái bình dương) David Kilgour tham dự một cuộc họp báo tại Áo dưới thư mời của Hội Quốc tế cho Nhân Quyền (HQNQ) tại Áo quốc ngày 21 tháng mười một 2006. Sau buổi họp, Ô. Kilgour gặp mặt các chính giới Áo về tội cắt lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 29 tháng mười một, các thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ và thành viên của Quốc Hội, Bà Petra Bayr và Bà Elisabeth Hlavac viết một bức thư hỏi gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Sức Khoẻ và yêu cầu trả lời về tội cắt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.


Bà Petra Bayr


Ông David Kilgour được mời tham dự một buổi họp báo tại Áo ngày 21 tháng mười một


Học viên Pháp Luân Công người Áo phản đối ĐCSTQ cắt lấy nội tạng người sống bên ngoài một nơi đàm phán hàng năm tại Viên giữa Hội đồng Nhân quyền của Hiệp Hội Âu châu và Trung Quốc về đề tài Nhân quyền ngày 25 tháng năm 2006

Lá thư ngỏ

Bà Petra Bayr và Bà Elisabeth Hlavac viết trong lá thư ngỏ của họ rằng Ông Kilgour đã giới thiệu bản báo cáo điều tra của họ về sự cắt lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, mà đã tạo một chấn động quốc tế và báo chí Áo đã đăng nó ngày 29 tháng chín 2006. Bản báo cáo của Ô. Kilgour đã đưa ra kết luận rằng Trung Quốc đã lợi dụng các học viên Pháp Luân Công bị khủng bố xem như là người tặng nội tạng. Luật lệ Trung Quốc về cấy nội tạng phát hành ngày 1 tháng bảy chỉ áp dụng cho các y viện tư. Nhưng, phần đông các vụ cấy nội tạng là do các y viện quân đội thực hành thể theo bản báo cáo điều tra của Ô. Kilgour.

Bức thư ngỏ gửi Ngoại trưởng Ursula Plassnik hỏi Ông Bộ trưởng đã có nghe qua về tội ác đó hoặc đã đi đến một kết luận nào nếu vấn đề đã được nêu lên trong bất cứ cuộc đàm phán song phương hoặc đa phương với Trung Quốc, nếu Liên Hiệp Quốc được yêu cầu điều tra điều đó, và làm sao để chống lại sự vi phạm nhân quyền như vậy về mặt chính trị.

Ngoài điều nêu trên, bức thư gửi Bộ trưởng bộ Sức khoẻ Maria Rauch-Kallat hỏi những câu hỏi về cấy nội tạng tại Áo, “Tỷ lệ của các vụ cấy nội tạng của người Áo tại các nước ngoại quốc là như thế nào? Tỷ lệ tại Trung Quốc là như thế nào? Làm sao chúng ta có thể biết chắc rằng các nội tạng tại các nước ngoại quốc là không bị cắt lấy nghịch với ý muốn của người tặng?”
Các câu hỏi của dân biểu là phải được chính thức giải đáp theo luật Áo quốc.

Chuyến đi của Ô. Kilgour đến Áo

Cũng giống như các chuyến đi đến các nước Âu châu khác, chuyến đi này của Ô. Kilgour đến Áo đã khơi lên sự chú ý của các kênh truyền thông và chính quyền về tội ác cắt lấy nội tạng các học viện Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ô. Kilgour nói tại một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Âm thanh Hy vọng rằng ông đã đến Warsaw, Prague và Bratislava trong chuyến đi này. Sự phúc đáp của dân chúng là đáng khích lệ, như là Quốc hội, các tổ chức và kênh truyền thông. Ô. Kilgour đã trò chuyện với các đảng chính trị và đạt đến sự đồng ý. Các viên chức chính phủ tại Áo dường như muốn làm hết sức của họ để áp lực ĐCSTQ ngưng cắt lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Ô. Kilgour cảm thấy rằng các đảng phái đã đi đến một sự đồng ý là phải làm hơn nữa. Ông hy vọng rằng các đảng phái sẽ nói lên hoặc chung hoặc riêng ý kiến của toàn thể dân chúng Áo đến Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/30/143593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/1/80468.html

Đăng ngày 4-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share