[MINH HUỆ 06-04-2008] Liên Hiệp Điều tra sự khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc (LHĐTKBPLC) được thành lập vào tháng tư 2006. Sau đây là một số điều được tiết lộ nhận được gần đây. Chúng tôi hy vọng rằng dân chúng sẽ tiếp tục giúp chúng tôi phơi bày việc các học viên Pháp Luân Công bị khủng bố tàn bạo tại Trung quốc như thế nào.

Điều tra tiết lộ: Giám đốc của Sở Mắt Tai Mũi Họng tại Y viện Trung ương Tế Nam: “Không có một giác mô nào là được tặng”

Ngày 5 tháng Tư 2007, Tờ Tin Buổi chiều Qilu báo cáo rằng một người trẻ nguyên đến từ Longchi, thành phố Changyi và làm việc tại thành phố Tế Nam thình lình bị chết vì bệnh nặng. Trước khi anh chết, anh muốn tặng giác mô của mình. Người ký giả liên lạc với tất cả các học viện y khoa và y viện tại tỉnh Tế Nam, nhưng không nơi nào nhận việc tặng giác mô này. Người giám đốc của Sở Mắt Tai Mũi Họng tại Y viện Trung ương Tế Nam nói rằng sở của ông ta chưa bao giờ nhận tặng giác mô và ông ta không biết nếu có một nơi nào mà người ta có thể tặng một giác mô. Vậy các giác mô mà dùng tại Y viện Trung ương Tế Nam đã đến từ đâu? Nếu chúng không đến từ tặng, vậy các nội tạng dùng trong cấy tạng đã đến từ đâu?

Đường link dưới đây là bản nguyên báo cáo bằng tiếng Hán. https://www.qlwb.com.cn/html/shandong/2007-4/5/074502560056590qlwb.html

Điều tra tiết lộ: Tổng Y viện Vũ hán của Quân đội vùng Quảng Châu đã cấy nội tạng người từ nguồn gốc đáng nghi.

Thể theo một người bên trong, Tổng Y viện Vũ Hán của Quân đội vùng Quảng Châu hợp tác cùng sở cảnh sát và hệ thống nhà tù để cấy nội tạng người một cách bất hợp pháp.

Cảnh sát mang người ta đến một địa điểm bí mật khoảng một giờ xe hơi từ thành phố. Nhân viên y viện đứng cách xa khoảng 6 – 7 thước để chứng kiến. Hai người đến với bao đen phủ đầu họ. Cảnh sát đá vào chân họ để làm cho họ quị xuống và hai viên chức sau đó bắn họ. Nhân viên y viện tức thời mang các cơ thể đi trên băng ca, và đồng thời bắt đầu hai cuộc mổ cấy tạng tại y viện.

Hai nạn nhân vẫn chưa được biết tông tích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/6/175682.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/16/96467.html
Đăng ngày 1-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share