Bài viết của Ye Xia

[MINH HUỆ 1-12-2006] Vào sáng ngày 28 tháng 11, 2006, ông Phil Glendenning, giám đốc Trung tâm Edmund Rice cho Công lý và Giáo dục Cộng đồng, tuyên bố tại Quốc hội New South Wales rằng LMĐTKBPLC tại New South Wales chính thức thành lập, và với các nhóm LMĐTKBPLC khác, nhóm này dự định sẽ đi Trung Quốc để tiến hành điều tra về đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang còn sống. Nhóm này sẽ điều tra độc lập, không để ĐCSTQ can thiệp. Nhóm LMĐTKBPLC tại New South Wales sẽ thực hiện 17 điều góp ý của hai điều tra viên độc lập Canada là David Kilgour và David Matas đã nêu lên trong bản báo cáo của họ, bao gồm chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Nhóm điều tra đã viết thư cho Qiu Shaofang, Tham sứ Trung Quốc tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, yêu cầu một buổi họp thảo luận và dàn xếp chi tiết về chuyến đi Trung Quốc.


Bác sĩ Arthur Chesterfield-Evans, đảng trưởng Đảng Dân chủ NSW và dân biểu Quốc hội, nói chuyện trong cuộc họp báo.


Phil Glendenning, Giám đốc Trung tâm Edmund Rice cho Công lý và Giáo dục Cộng đồng và là trưởng nhóm LMĐTKBPLC tại Úc, tổ chức cuộc họp báo tại Toà nhà Quốc hội NSW.

Bác sĩ Arthur Chesterfield-Evans, đảng trưởng Đảng Dân chủ NSW và là Dân biểu Quốc hội, tổ chức cuộc họp báo. Ông ta nói rằng mổ cắp các bộ phận nội tạng là chống lại nhân quyền căn bản của con người, và đã có nhiều bằng chứng cụ thể để kết luận điều này có thật, đó là lý do tại sao LMĐTKBPLC cần phải tiến hành điều tra tại Trung Quốc.

Ông Glendenning nói rằng có rất nhiều lý do để LMĐTKBPLC cần phải điều tra tại Trung Quốc. Một lý do chính là David Kilgour và David Matas đã đưa ra 18 bằng chứng trong bản báo cáo của họ để kiểm chứng lời tố cáo. Từ 1999, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại bởi ĐCSTQ và bị Trung Cộng coi như là “kẻ thù của quốc gia”. Rất nhiều tài liệu đáng tin cậy cho biết hàng ngàn học viên đã bị giam cầm từ khi chính sách bức hại Pháp Luân Công bắt đầu.

Ông Glendenning cũng nói rằng ĐCSTQ đã từ chối tội bị buộc, nhưng tuần trước ĐCSTQ xác nhận rằng hầu hết các bộ phận nội tạng cho cấy ghép tại Trung Quốc là từ các tù nhân tử hình. Rõ ràng là ĐCSTQ đang lừa dối, và cố gắng che đây vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bằng các cách khác nhau.

Sự thật là con số cấy ghép nội tạng tăng vụt rất nhanh sau khi chính sách bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Khi chúng tôi phân tích những bằng chứng với nhau, chúng ta phải đặt câu hỏi với chính phủ Trung Quốc về vấn đề quan trọng này. Các chính phủ khác trên thế giới cũng sẽ giúp để chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Ông Glendenning nói rằng LMĐTKBPLC Úc châu đã chuẩn bị xong cho việc điều tra tại Trung Quốc. Mục đích của việc làm này là để thực hiện 17 điều góp ý trong bản báo cáo của Kilgour-Matas, bao gồm điều thứ 10 là kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc hành động đàn áp, bỏ tù và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công; điều thứ 15 là mỗi vụ cấy ghép nội tạng, cả người hiến và người nhận phải có sự đồng ý của hai bên từ cơ quan giám sát của chính phủ trước khi sự cấy ghép xảy ra; điều thứ 16 là chấm dứt ngay lập tức mổ cắp các bộ phận nội tạng từ tù nhân tử hình; điều thứ 17 là chấm dứt mua bán các bộ phận nội tạng; các bộ phận nội tạng không được mua hay bán. Ông Glendenning hy vọng rằng tất cả các chính phủ phải xem những góp ý này thật nghiêm chỉnh.

Một lá thư từ các Dân biểu của Đảng Màu Xanh tại Quốc hội được đọc trong cuộc họp báo, chứng tỏ sự ủng hộ của đảng Màu xanh cho việc điều tra.

Nhóm LMĐTKBPLC tại Úc bao gồm 53 thành viên, bao gồm các Dân biểu Quốc hội, các nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo tôn giáo, luật sư, bác sĩ, các nhà vận động nhân quyền và các phóng viên báo chí.

Ông David Kilgour và ông Edward McMillan-Scott, phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu vạch trần tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong một loạt thuyết trình tại Úc. Tội ác của ĐCSTQ làm toàn thể Úc châu sửng sốt. Các đảng phái chính trị tại Úc đã yêu cầu ĐCSTQ cho phép cộng đồng thế giới tiến hành điều tra tại Trung Quốc. Nhóm LMĐTKBPLC tại Victoria cũng đã được thành lập vào ngày 24 tháng 11, 2006.12.04

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/1/143651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/4/80555.html

Đăng ngày 6-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share