Bài viết của Nhất Liên, một đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2021] Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng), khắp nơi đều bị giới nghiêm, các thành phố và tiểu khu bị phong tỏa. Lúc này suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Tôi là đệ tự Đại Pháp, không phải là một người thường. Trong tình huống cứu người cấp bách hiện nay, tôi phải nghĩ cách đột phá sự cản trở của gia đình để đi cứu người. Tôi tận dụng thời gian buổi tối đi vào các tiểu khu và đến từng hộ gia đình để phân phát tài liệu chân tướng. Tôi cũng dán các tấm áp phích chân tướng trên đường, trong quá trình này đã có những điều kỳ diệu xảy ra nhiều lần.”

Mỗi khi đến một tiểu khu nào đó, tôi chỉ cần nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ gia trì, nghĩ rằng mình muốn cứu chúng sinh ở nơi này thì các nhân viên bảo vệ liền có việc phải rời đi và tôi có thể đi vào bên trong. Có lúc họ cũng không chú ý đến người đi qua lại, tôi sẽ mỉm cười và ung dung đi vào tiểu khu.

Tôi vào bên trong tiểu khu thì có ít nhất ba, bốn cửa chống trộm đang mở, dường như những chúng sinh ở đây đều đang chờ đợi chân tướng. Tôi vội vàng lên lầu và nhanh chóng gửi tài liệu chân tướng đến cửa từng hộ gia đình, đồng thời tôi cũng xuất ra một niệm: “Cầu xin Sư phụ gia trì để chúng sinh hiểu chân tướng Đại Pháp.”

Khi ra cửa mà gặp bảo vệ, tôi chỉ cần chào hỏi một câu là có thể ra ngoài.

Tình huống như thế này diễn ra rất nhiều, tôi biết rằng tất đều là Sư phụ làm giúp. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, đệ tử không thể đi được dù chỉ một bước, đệ tử căn bản không thể làm được những điều này.

Mặc dù mỗi lần ra ngoài tôi đều mệt đến mức thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, nhưng trong tâm tôi lại rất ấm áp. Khi đi trên đường phố, tôi cảm thấy bản thân mình rất cao lớn và thần thánh.

Ban ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng, khi gặp những người hữu duyên tôi sẽ nói với họ chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để có thể tránh được tai họa dịch bệnh. Họ đều rất tin tưởng Đại Pháp, tin vào việc “làm tam thoái bảo bình an” và đồng ý tiếp nhận tài liệu chân tướng. Họ cũng rất cảm động khi nói cảm ơn tôi. Tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ an bài duyên phận, để những người hữu duyên có thể được đắc cứu.

Mặc dù tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, nhưng nó không thể làm chậm trễ việc giảng chân tướng của tôi. Đây đều là nhờ Sư phụ đã gia trì và cấp trí huệ cho tôi.

Trong hơn mười năm qua, đều là nhờ Sư phụ dìu dắt tôi từng bước từng bước đi trên con đường giảng thanh chân tướng cứu người. Đệ tử cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại pháp đã cứu con và cứu chúng sinh. Đệ tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thệ ước của mình và sẽ không cô phụ sự mong đợi của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/21/418187.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/14/191404.html

Đăng ngày 13-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share