Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-02-2021] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Trong một khoảng thời gian tôi đã tu luyện không tinh tấn nên mỗi khi thấy những tin tức về việc các đồng tu bị bức hại, tôi đều bỏ qua không đọc, có một loại cảm giác bất lực trước tà ác.

Bỗng một ngày tôi nhận ra suy nghĩ này không hề đúng. Sau khi hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra mình có suy nghĩ rằng tôi đọc hay không cũng không quan trọng lắm, đọc những bài viết này còn khiến tôi tốn thời gian. Đó là một biểu hiện của sự ích kỷ. Tôi không những không đồng cảm với họ mà còn nghĩ rằng những chuyện xảy ra với những học viên này là do họ có sơ hở trong tu luyện. Tôi đã không đối đãi với bản thân như là một bộ phận nằm trong chỉnh thể các học viên Đại Pháp, do đó tôi đã không coi nó như vấn đề của bản thân mình.

Sau khi tìm ra chấp trước này, bây giờ khi thấy các tin tức vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi có thể mở ra để đọc bài viết. Tâm thái của tôi cũng phát sinh biến hoá và tôi đã khóc. Tôi cảm thấy rằng mình cũng cần có trách nhiệm trong việc này.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi hiểu ra rằng vì còn rất nhiều học viên chưa tu luyện tinh tấn. Cho nên những sinh mệnh tà ác mà những học viên này chịu trách nhiệm thanh trừ có thể trốn thoát và các học viên khác cần giúp đỡ họ thanh lý.

Tôi cũng nhận ra rằng vì bản thân mình tu luyện không tinh tấn nên đã khiến những học viên khác phải chịu nhiều vất vả để giúp đỡ tôi. Chúng ta là một chỉnh thể. Khi đọc được những tin tức về việc bức hại các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, nếu tất cả các học viên có thể xuất một niệm giải thể tà ác đang bức hại họ, gia trì thêm sức mạnh chính niệm của họ, khích lệ gia đình họ hợp tác một cách đúng đắn, yêu cầu trả tự do cho những học viên bị bắt giữ phi pháp đồng thời giảng thanh chân tướng trong cả quá trình này, thì tà ác sẽ bị bóp nghẹt và chúng ta có thể giải cứu thành công các học viên. Bằng cách này, chúng ta sẽ tạo thành một chỉnh thể mạnh mẽ không thể phá hủy.

Trong giai đoạn cuối cùng này, chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn và không để lại bất cứ hối tiếc nào.

Vì tầng thứ tu luyện còn hữu hạn nên nhận thức của tôi vẫn còn nông cạn. Vui lòng chỉ rõ nếu có điểm nào chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/1/重视大陆消息-奋起直追-419351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190291.html

Đăng ngày 27-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share