Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 24-10-2020] Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Lúc ấy, toàn thân mẹ tôi mắc bệnh, mỗi ngày mẹ đều phải uống thuốc, người không có chút sức lực, không thể làm bất cứ việc gì, cả ngày phải nằm trên giường. Mẹ tôi bị bệnh dạ dày rất nặng, đi ngoài ra máu. Mẹ tôi còn bị bệnh đau dây thần kinh tọa và bệnh ung thư vú. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tinh thần của mẹ tôi mỗi ngày một tốt hơn. Trong khoảng ba tháng, tất cả bệnh tật của mẹ tôi đều khỏi. Mẹ tôi đã có thể làm tất cả mọi việc, bản thân mẹ vui vẻ, cả gia đình tôi đều vui vẻ. Cả gia đình tôi thành tâm cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.

Tôi bị bệnh sỏi thận. Năm 2003, bệnh sỏi thận của tôi tái phát, đau đớn vô cùng. Tôi phải đến bệnh viện tiêm thuốc giảm đau (Ketobemidone) thì cơn đau mới dứt. Sau này tôi thường xuyên bị đau, hễ đau là lại phải đi tiêm. Sau đó mẹ nói với tôi: “Con tu luyện Pháp Luân Công đi! Con tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ sẽ giúp con tiêu nghiệp”. Thế là, từ đó tôi theo mẹ học luyện Pháp Luân Công.

Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu được những Pháp lý mà Sư phụ giảng. Tôi hiểu rằng, con người mắc bệnh không phải là vô duyên vô cớ, mà là do con người qua đời này đời khác làm những việc không tốt mà mắc nợ nghiệp, đều có quan hệ nhân duyên, chịu khổ chính là hoàn trả nợ nghiệp, là nghiệp lực luân báo. Con người muốn có thân thể thoải mái không bệnh, thì phải tu Chính Pháp. Từ đó, tôi và mẹ cùng nhau luyện công và học Pháp.

Tôi luyện công và học Pháp chỉ mới vài tháng, đường niệu đạo đẩy ra hai viên sỏi to như hạt đậu tương. Từ đó về sau bệnh sỏi thận của tôi không tái phát lại nữa.

Bố tôi mới qua đời vào tháng 5 năm 2020. Trong thời gian chịu tang, mỗi ngày tôi và mẹ cùng nhau luyện công. Tôi lại bài xuất ra một viên sỏi cũng to như hạt đậu tương.

Con và mẹ thành tâm cả tạ ơn cứu độ của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/24/炼功不久-肾结石排出来了-414171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/28/188016.html

Đăng ngày 16-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share