Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 13-01-2021] Gần đây, do cuộc bầu cử Hoa Kỳ, các đồng tu đã xuất hiện một số tâm trạng thất thường, còn có một vài cách nhìn​​ khác nhau. Tôi muốn nói đôi chút về thể ngộ của bản thân.

Thế nào là đệ tử Đại Pháp? Tôi ngộ rằng: “đệ tử Đại Pháp” là danh hiệu cao quý nhất trong tân vũ trụ tương lai, và chúng ta là những người bảo vệ Chính Pháp vũ trụ. Chúng ta tồn tại vì Đại Pháp, đồng tại với Pháp, Đại Pháp bất diệt chúng ta cũng bất diệt. Hôm nay, chúng ta ở giữa người thường, chính là trợ Sư chính Pháp ở tầng người thường này. Mục đích chúng ta phát chính niệm giúp ông Trump là gì? Đó là để hỗ trợ các nhân tố chính diện trong người thường (ông Trump là phe chính nghĩa trong người thường, còn tà đảng Trung Cộng là phe đối lập), đồng thời cần cứu nhiều người hơn trên thế giới (thanh trừ can nhiễu của tà linh mới có thể giúp nhiều người hơn nữa xuất chính niệm, bảo trì chính niệm và đứng về phía chính). Bởi vì tầng thứ người thường này cũng là một bộ phận của Chính Pháp vũ trụ, là Sư phụ muốn làm và cũng là trách nhiệm của chúng ta.

Cho dù sử dụng phương pháp nào cũng được, nhưng cần phải là làm mà không cầu, càng không thể vì thế mà sản sinh tâm chấp trước, bị hình thế biến hoá của xã hội người thường dẫn động. Đầu óc cần phải thanh tỉnh: là Chính Pháp của Sư phụ thúc đẩy biến hoá của thiên tượng, còn chúng ta đi theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, chúng ta là người dẫn dắt và cứu tinh của người thường, mà sau đó người thường sẽ tiếp bước các đệ tử Đại Pháp chúng ta. Tuyệt không phải là chúng ta đi theo người thường, càng không thể ký thác hy vọng vào một người bình thường, cho dù là vĩ nhân giữa người thường cũng không được, đó cũng chỉ là người thường.

Kể cả cuộc bầu cử hiện nay của Hoa Kỳ, chúng ta không thể ký thác hy vọng vào ông Trump, hy vọng ông ấy có thể tiêu diệt Trung Cộng sau khi tái đắc cử, đây chẳng phải đang bị lẫn lộn đầu đuôi hay sao? Làm thế nào chúng ta có thể đẩy trách nhiệm của mình cho một người thường? Vì sao Trung Cộng vẫn tồn tại cho đến ngày nay? Là vì đệ tử Đại Pháp mà tồn tại, và mục đích tồn tại duy nhất của nó là để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp. Nói cách khác, chỉ cần các học viên đều làm tốt, thì Trung Cộng sẽ không thể tồn tại dù chỉ một ngày, cho dù ai trở thành tổng thống Hoa Kỳ đi nữa. Đệ tử Đại Pháp mới chính là hy vọng của người thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/418523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189915.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share