[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Giang Tô thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Nam Kinh (6), Liên Vân Cảng (4), Hoài An (2), Trấn Giang, Thường Châu (4), Thái Châu, Từ Châu (2) cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Giang Tô.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-20条–417404.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share