[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hồ Bắc thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Hàm Ninh (3), Hoàng Cương (5), Vũ Hán (6), Hoàng Thạch, Tùy Châu, Tiên Đào, Nghi Xương, Kinh Môn cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Hồ Bắc.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-24条–417408.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share