[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hà Nam thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Lạc Dương (2), Bình Đính Sơn (3), Chu Khẩu, Tiêu Tác (5), Tân Hương (11), cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Hà Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/河南大法弟子恭祝师尊新年好-19条–417407.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share