Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2020] Là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong nhiều năm nay chúng ta đã giảng chân tướng cho mọi người bằng nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ một trong những chướng ngại lớn nhất ngăn cản người dân Trung Quốc biết chân tướng đó là kiểm duyệt Internet. Nếu mọi người có thể tự do truy cập Internet thì phần lớn người dân sẽ biết được chân tướng và tự bản thân họ sẽ thức tỉnh. Vì thế tôi cho rằng kiểm duyệt Internet là công cụ quan trọng nhất mà cựu thế lực lợi dụng để ngăn cản nhiều người hơn nữa được cứu.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta đột phá phong toả ấy chính là phủ định an bài của cựu thế lực.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nghĩ rằng trong khi phát chính niệm, chúng ta có thể thêm vào niệm đầu đột phá sự kiểm duyệt Internet. Càng nhiều học viên tham gia thì càng tốt hơn. Đồng thời, chúng ta nên tiếp tục ủng hộ nỗ lực phát triển nhiều công nghệ cao hơn của các bạn đồng tu để đột phá tường lửa Internet.

Trên website Minh Huệ tôi không tìm thấy nhiều bài viết về đột phá tường lửa Internet, có lẽ vì chúng ta không chú ý nhiều đến vấn đề này. Tôi tìm thấy một bài viết cũ đăng tải vào năm 2007 mà tôi cho rằng rất thú vị và muốn chia sẻ với mọi người ở đây.

Trong bài viết, học viên nói rằng anh không thể truy cập vào website Minh Huệ trong vài ngày. Trong khi anh cố gắng tải và cài đặt Freegate (một phần mềm chống kiểm duyệt), anh cũng phát chính niệm. Sau đó anh nhận ra một điều gì đó: Tại sao anh chỉ nghĩ đến việc đột phá tường lửa Internet mà không nghĩ đến việc làm vô hiệu việc kiểm duyệt Internet? Anh nói rằng các học viên không nên thừa nhận sự tồn tại của kiểm duyệt Internet.

Vị học viên kết luận: “Khi mọi người được tự do tiếp cận tất cả thông tin, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không thể duy trì những lời nói dối và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ không thể tiếp tục. Vì thế, việc các bạn đồng tu cùng nhau phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau hệ thống kiểm duyệt Internet là rất quan trọng.”

Tôi nghe theo gợi ý của học viên, phát chính niệm để loại bỏ tất cả những nhân tố đứng phía sau hệ thống kiểm duyệt Internet. Tôi hy vọng rằng các học viên chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này để đột phá phong tỏa Internet.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185524.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share