Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trên mạng Internet lần thứ 7 dành cho các học viên Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Xin  kính chào Sư phụ từ bi và vĩ đại!

Xin chào quý bạn đồng tu!

Phẩm chất và trách nhiệm của một điều phối viên

Tôi từng là phụ đạo viên cho nhóm tập công của tôi và hiện tại là một trong số những người điều phối chính ở khu vực của tôi. Trong những năm qua, có nhiều lần tôi đã vấp váp và thậm chí trượt ngã trên con đường tu luyện của mình. Tôi có nhiều điều để chia sẻ với kinh nghiệm là một điều phối viên, nhưng tôi sẽ chỉ chia sẻ một số điểm chính sau đây.

1. Học Pháp là rất quan trọng đối với một điều phối viên

Học Pháp tốt là điều quan trọng nhất. Sư phụ nhắc nhở chúng ta nhiều lần rằng phải học Pháp với tâm thanh tịnh, học Pháp thường xuyên và học Pháp tốt. Sư phụ đã dạy chúng ta “Dĩ Pháp vi Sư” (Lấy Pháp làm thầy). Sư phụ cũng giảng:

“Mỗi chư vị đều giống như một phụ đạo viên” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc dịp tết Nguyên Tiêu năm 2003″, bản dịch không chính thức)

Là những đệ tử đại Pháp, chúng ta đều hiểu ý nghĩa cơ bản của điều trên. Mặc dù vậy, cũng vẫn có những đệ tử có xu hướng coi trọng những người điều phối viên, đặc biệt nếu những người điều phối viên đó có vị trí xã hội giống với họ. Do đó, những điều phối viên không học Pháp tốt không chỉ làm hại chính họ, mà còn làm hại những người khác. Ngược lại, những điều phối viên học Pháp tốt không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn giúp ổn định tình trạng tu luyện ở địa phương.

Có một học viên điển hình đã làm rất tốt việc giảng chân tướng. Cô ấy cũng là một phụ đạo viên địa phương. Một hôm khi chúng tôi đang chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, cô ấy nói,“Tôi sẽ chỉ làm những nhiệm vụ mà anh giao” [ám chỉ rằng tôi là người duy nhất mà cô ấy đủ tin tưởng]. Tôi hỏi cô ấy “Nếu tôi chống lại Pháp, cô có làm theo không?” Cô ấy nói cô ấy sẽ lấy Pháp làm thầy trong trường hợp đó. Tôi tự nhủ với bản thân, “Nói ‘lấy Pháp làm Thầy’ thì dễ, nhưng để chân chính lấy Pháp làm Thầy chúng ta phải tuân theo tiêu chuẩn Pháp của Sư phụ.” Vào lúc đó, tôi đã hiểu hơn tầm quan trọng của việc học Pháp tốt đối với những người điều phối. Khi tôi học Pháp ở nhà, tôi dành phần lớn thời gian đọc Chuyển Pháp Luân và Tinh tấn yếu chỉ. Nếu thời gian cho phép, tôi cũng đọc các sách Đại Pháp khác. Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, chúng tôi chú tâm vào các bài giảng mới của Sư phụ và các bài viết và học Pháp một cách hệ thống theo trình tự các bài đăng trên trang web Minh Huệ.

2. Một điều phối viên nên rõ ràng về vai trò của mình

Sau bài giảng Pháp mới của Sư phụ “Tinh tấn hơn nữa” được đăng tải, một vài đồng tu đã nói rằng chúng tôi nên có một điều phối viên chính của khu vực. Một vài người còn nói tôi hãy đảm nhận vai trò đó. Đầu tiên, suy nghĩ của tôi là trang web Minh Huệ đã đóng vai trò như một người điều phối viên chính vô hình. Nhưng nếu như vậy, thì cần có những điều phối viên để làm gì? Nghĩ về điều đó một chút, một điều phối viên có trách nhiệm loại bỏ rào cản giữa các học viên, thiết lập  cơ sở sản xuất tài liệu giảng chân tướng, phân phối tài nguyên giữa các vùng để cân bằng hợp lý tải lượng công việc cho mỗi vùng, để giúp những đồng tu đã ngừng tập quay trở lại và khích lệ những ai không tinh tấn, và chịu trách nhiệm khích lệ tất cả phối hợp như một chỉnh thể.

Một điều phối viên nên có được sự tín nhiệm của các đồng tu địa phương để có được điều kiện tốt hơn mà giúp loại bỏ rào cản giữa mọi người. Một đồng tu trong khu vực của tôi rất năng động và có khả năng ăn nói. Bởi vì có một thời gian, cô ấy đi trệch khỏi đường chính, một vài đồng tu đã xa lánh và thường bàn luận về cô. Tôi đã nói chuyện với họ và bảo vệ cô ấy bằng cách nói rằng cô đã tinh tấn sau khi quay lại với Đại Pháp. Sau đó, tôi nhận thấy rào cản giữa cô ấy và các đồng tu khác bắt đầu biến mất. Cô ấy làm việc rất tinh tấn và làm tốt việc phối hợp các đồng tu với nhau, và cuối cùng đã trở thành một điều phối viên tốt.

Do hoàn cảnh hiện tại ở Trung Quốc nên cần phải thiết lập các nhóm học Pháp và các địa điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, như vậy chúng có thể nở rộ như hoa ở khắp nơi. Người điều phối có trách nhiệm phối hợp tốt với các đồng tu khác, giúp một vài người trong số họ trở thành những điều phối viên, dĩ Pháp vi Sư, và tu luyện theo lối Đại đạo vô hình. Do đó, một điều phối viên không chỉ cần học Pháp tốt, mà còn phải thông thạo với các thao tác cụ thể để tải tài liệu từ các website và sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Chỉ như vậy, điều phối viên đó mới có thể giúp thêm nhiều học viên lập các địa điểm sản xuất tài liệu. Có câu “Nếu cho người nghèo một con cá, họ sẽ có cái ăn trong một ngày. Dạy người nghèo cách câu cá, họ sẽ có cái ăn cả đời” Tôi có phương pháp riêng khi hướng dẫn các bạn đồng tu. Đầu tiên, tôi viết lại từng bước vận hành và chỉ cho họ cách lần lượt thực hiện từng bước đó. Tiếp theo, tôi xem họ làm và nếu có lỗi nào tôi sẽ giúp họ sửa. Với cách này, thậm chí những người già không thông thạo chữ nghĩa lắm cũng có thể học nhanh chóng. Sau đó, họ cũng có thể chỉ cho các đồng tu khác cách sản xuất tài liệu. Càng nhiều đồng tu có những kỹ năng này, thì khu vực đó càng an toàn hơn. Những đồng tu này nhanh chóng đề cao trong tu luyện. Khi một địa điểm sản xuất mới được dựng lên và đi vào hoạt động, tôi sẽ không đến đó trừ khi có sự cố đặc biệt.

Một điều phối viên cũng nên chú trọng tới tầm quan trọng của việc giúp các học viên đã dừng tu luyện và những ai không còn tinh tấn quay lại tu luyện. Sư phụ giảng:

“vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.” (‘Tinh tấn hơn nữa’)

Ở một điểm nào đó, tất cả các đệ tử Đại Pháp đều là người nhà của Sư phụ. Chúng ta là một chỉnh thể. Chúng ta nên nghĩ tới việc làm thế nào để mang những người đồng tu đã dừng việc tu luyện và những ai không tinh tấn quay trở lại. Đó cũng là những gì Sư phụ muốn.

Có nhiều lý do tại sao một số đồng tu vẫn không thể theo kịp tiến trình chính Pháp. Nhưng liệu có nguyên nhân nào nằm ở chính chúng ta không? Gần đây, một đồng tu đã ngừng tu luyện từ 20/7/1999 đến thăm tôi và hỏi mượn tôi sách Đại Pháp để đọc. Anh ấy nói người khác muốn đọc chúng, nhưng tôi biết rằng anh ấy đang hỏi mượn cho bản thân mình. Tôi đã đưa anh ấy tất cả bài giảng và kinh văn của Sư phụ. Vài ngày sau đó, anh ấy nói với tôi, “Bài kinh văn của Sư phụ ‘Cũng một gậy cảnh tỉnh’ là để chỉ tôi.” Tôi đề nghị anh ấy tham gia nhóm học Pháp. Khi anh ấy nghe nói vẫn còn nhóm học Pháp, anh ấy rất ngạc nhiên. Anh ấy làm việc ở phòng cảnh sát. Một đồng tu khác là bạn của anh cũng là một cảnh sát. Người bạn này luyện tập ở nhà, nhưng lại bảo những người khác là anh ấy đã thôi tập. Một thời gian sau 20/7/1999, anh ấy hỏi tôi, “Bạn tôi đã ngừng tập Pháp Luân Công? Anh còn tập không?” Tôi trả lời, “Tôi sẽ tập cho đến cùng.” Sau đó, tôi lại gặp anh ấy, nhưng tôi đã không cố thuyết phục anh ấy quay lại với Đại Pháp. Nhưng, may mắn thay, bây giờ anh ấy quay lại và muốn tu luyện trở lại. Tôi sâu sắc biết ơn Sư phụ từ bi! Sư phụ không muốn thấy bất kỳ học viên nào bị bỏ lại sau cả! Tôi cũng nghĩ tới những học viên đang thật sự tu luyện nhưng lại nói với người khác là họ đã từ bỏ rồi. Nếu họ có thể cởi mở nói với những người khác rằng họ vẫn tập, thì điều này chắc chắn sẽ khích lệ họ. Tôi vẫn chưa làm tốt trong việc giúp các học viên ngừng luyện tập trở lại tu luyện. Mặc dù tôi ý thức được điều đó quan trọng như thế nào và chia sẻ mối quan tâm đó của tôi với những học viên khác, nhưng không nhiều người trong số họ quay lại với Đại Pháp. Trong quá trình cố gắng thuyết phục họ quay trở lại với Đại Pháp, tôi nhận ra rằng việc tôi sợ bị mất mặt và sợ họ từ chối lắng nghe sự thật cũng là một can nhiễu. Cuối cùng, tôi cũng mất tự tin sau khi cố gắng thử và thất bại vài lần. Trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực hơn trong việc loại bỏ tâm chấp trước vào thể diện để có thể đánh thức phần vô ngã tự kỷ trong chính mình.

3. Một điều phối viên nên có trách nhiệm đối với tiền bạc

Không ai ngoài người điều phối viên biết rằng tiền bạc đã được quản lý như thế nào. Đây là một khảo nghiệm đối với người điều phối viên trong việc sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Nếu tâm của họ không chính, vấn đề có thể xảy ra. Đã có học viên không làm tốt trong việc này và bị bức hại. Cách quản lý tiền của tôi là tách riêng tiền của bản thân mình và tiền của học viên đóng góp. Tôi đã để dành đủ tiền để thiết lập thêm hai điểm sản xuất nữa. Sau khi đã có được đủ số tiền này rồi, tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ tiền quyên góp nào của các đồng tu. Sau khi một điểm sản xuất được thiết lập, các đồng tu vận hành nó sẽ chịu trách nhiệm về phí tổn hàng ngày. Tôi chỉ hỗ trợ nếu như điểm sản xuất đó có khó khăn về tài chính. Tôi cũng đề nghị rằng khi một điều phối viên có thể tự chi trả để hỗ trợ cho điểm sản xuất tài liệu và cho việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng thì không nên nhận thêm quyên góp từ các đồng tu.

Sức mạnh của việc phối hợp như một chỉnh thể khi giảng chân tướng

Một đôi vợ chồng ở chỗ làm của tôi đều là quản lý cấp trung. Tôi đã nói với họ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công nhiều lần, và cuối cùng họ cũng thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Tuy nhiên, ban đầu, họ luôn trả lời bằng cách lắc đầu và nói rằng tôi đang làm chính trị. Mặc dù tôi không thể giúp họ hiểu đầy đủ về sự thật, tôi vẫn có mối quan hệ tốt với họ. Ở khía cạnh khác, họ dường như trân trọng những phẩm chất tốt của các học viên Pháp Luân Công. Một thời gian sau, họ có chuyến đi sang Hồng Kông và gặp một vài học viên giảng chân tướng cho họ. Đôi vợ chồng này đã hào hứng đồng ý khi các học viên đề nghị họ thoái đảng. Khi đôi này quay trở về, họ rất xúc động và nói về sự kiện “tam thoái” [phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai tổ chức Đoàn và Đội liên đới trên toàn thế giới] ở Hồng Kông và lời buộc tội chống lại Giang Trạch Dân nhằm đưa ông ta ra công lý. Điều này giúp tôi nhận ra rằng nếu chúng ta không thể giúp người khác hiểu sự thật ngay lập tức, chúng ta cũng không thể để bản thân bị dao động bởi người đời. Chúng ta  chỉ nên tập trung vào việc chứng thực Pháp bằng cách làm một người tốt và từ đó sẽ tạo được một nền tảng tốt cho các đồng tu giảng chân tướng cho họ sau này. Chúng ta nên vững tin rằng các đệ tử đại Pháp sẽ cứu được những người có tiền duyên với Pháp và luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là đệ tử đại Pháp thời kỳ chính Pháp.

Nhìn thấy sự thay đổi lớn mà hai đồng nghiệp của tôi đã trải qua và hiệu quả tích cực của lời buộc tội chống lại một vài lãnh đạo ĐCSTQ tà ác, đã làm tôi hiểu sâu sắc hơn một điều: Mọi thứ là để mở đường cho Pháp. Các đồng tu trên toàn thế giới là một chỉnh thể.

Xin hãy từ bi chỉ ra những thiếu sót trong phần chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi.

Tạ ơn Sư phụ vĩ đại và nhân từ! Cảm ơn các bạn đồng tu thân mến!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/19/明慧法会–做好协调人-232478.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/12/7/121825.html
Đăng ngày 17-12-2010: Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share