Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2020] Từ tháng 2 năm 2020, các thành phố lớn nhỏ ở Trung Quốc bắt đầu đóng cửa do đại dịch. Tôi tự nhủ: “Đây là chỉ là một giả tướng, mình không nên bị giả tướng này can nhiễu. Không điều gì có thể ngăn cản các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang chân tướng đến cho mọi người”.

Nhân viên bảo vệ không ngăn tôi tại lối vào khu dân cư

Thời gian đó, hầu hết mọi người đều sợ hãi và không rời khỏi nhà của họ. Trong nhà tôi còn lại vài áp phích thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã đi ra ngoài để dán chúng ở những nơi mà vẫn còn một số ít người qua lại. Tôi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu tới nhiệm vụ cứu người của mình. Sau khi dán xong các áp phích, tôi đi đến căn hộ của một đồng tu để lấy thêm tài liệu. Tôi được biết rằng khu dân cư nơi đồng tu đó sống bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng tôi vẫn đi xe đạp đến đó.

Tôi thấy hai nhân viên bảo vệ đang kiểm tra giấy tờ tùy thân của mọi người ở lối vào khu dân cư. Tôi đã nói với Sư phụ Lý trong tâm rằng hôm nay tôi nhất định phải đi vào trong. Lúc đi vào, tôi đã đi ngang qua trước mặt một người bảo vệ mà không sợ hãi một chút nào. Anh ấy hỏi có phải tôi đã ra ngoài để mua đồ ăn không. Tôi trả lời rằng đúng vậy, sau đó tôi tiếp tục đi vào bên trong mà không gặp vấn đề gì.

Khi rời khỏi nhà của đồng tu với các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đề nghị tôi dùng thẻ của cô để đi qua cổng cho thuận tiện. Tôi nói với cô ấy: “Không cần đâu. Các nhân viên bảo vệ đã coi tôi như là cư dân ở khu vực này rồi”.

Tôi để 100 tài liệu giảng chân tướng trong giỏ xe đạp của mình. Tại cổng ra, tôi nói với nhân viên bảo vệ rằng tôi phải ra ngoài để mua thêm vài món đồ. Họ mỉm cười với tôi và để tôi đi. Tôi đã đến đó nhiều lần, mỗi lần tôi ra vào đều không gặp vấn đề gì. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đang chăm sóc tôi!

Phân phát tài liệu trong khu dân cư của tôi

Do không dễ dàng đi vào các khu dân cư khác, tôi bắt đầu phân phát tài liệu trong khu vực của mình. Trước đây, tôi đã phát tài liệu cho một số gia đình, nhưng còn nhiều gia đình vẫn chưa nhận được tài liệu chân tướng. Trong thời gian đặc biệt này, mọi người đều ở nhà và có thời gian để đọc. Vì vậy, tôi quyết định phân phát một lượt tới tất cả các hộ gia đình, cấp cho tất cả cư dân trong khu vực của tôi cơ hội được đắc cứu.

Điều này nói dễ hơn làm. Tôi quyết định phân phát từ 12:30 đến 1:00 giờ chiều. Đây là giờ ăn trưa, không có nhiều người đi ra ngoài, do đó khả năng bị can nhiễu là thấp. Khoảng hai phần ba cư dân là giáo viên trung học, trình độ dân trí khá cao. Do đó, tôi cẩn thận lựa chọn thêm một số bài báo về đại dịch để phát cùng với quyển tài liệu nhỏ giảng chân tướng.

Ngày đầu tiên, tôi đến 20 hộ để phát tài liệu. Ngày thứ hai, tôi kiểm tra lại các hộ đó xem có tài liệu nào bị vứt bỏ không. Tôi tìm thấy một số Tuần báo Minh Huệ và tờ rơi giảng chân tướng đã bị vứt bỏ. Tôi nhặt chúng lên và phân phát lại.

Về sau, trước mỗi lần đi ra ngoài, tôi tăng cường lực độ phát chính niệm, câu thông với tài liệu giảng chân tướng để chúng hoàn thành sứ mệnh cứu người. Kết quả là hầu như không còn thấy hiện tượng tài liệu chân tướng bị vứt bỏ nữa.

Vị đồng tu kia đã in hàng trăm bản tài liệu cho tôi. Hàng ngày tôi kiên trì đi phân phát. Khu dân cư của tôi có khoảng 70 đơn nguyên, tổng cộng gần 800 hộ gia đình. Khi tôi phát xong khoảng 60 đơn nguyên, tôi bắt đầu gặp khó khăn, cửa của một số đơn nguyên luôn đóng. Tôi đã phải đi lại nhiều vòng mỗi ngày để tìm kiếm các đơn nguyên có cửa mở.

Có hai đơn nguyên đã được lắp đặt camera ở trước cửa. Một ngày, tôi nhận thấy camera không còn ở đó nữa, vì vậy tôi đã vào trong và phân phát 20 tài liệu. Ngày hôm sau, tôi lại đến đó để kiểm tra thì thấy không có tài liệu nào bị vứt bỏ. Tôi đã cảm tạ Sư phụ vì đã cấp cho những cư dân ở đó cơ hội được đắc cứu. Một tuần sau, khi đi ngang qua hai đơn nguyên này, tôi lại thấy camera treo ở chỗ cũ. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài con đường cho chúng ta.

Sư phụ Lý giúp các đệ tử thực hiện thệ ước của mình

Trong vòng hai tháng, tôi đã hoàn thành việc phân phát tài liệu giảng chân tướng trong khu dân cư của mình. Trong quá trình này, Sư phụ Lý đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều thứ bất hảo. Tôi đã có thể buông bỏ rất nhiều nhân tâm và chấp trước. Trước đây, tôi không dám phát tài liệu trong khu dân cư của mình. Đó là do tôi có tâm sợ hãi, và cũng chưa có đủ từ bi. Hiện giờ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi đi phát tài liệu. Tôi đã tu xuất được tâm từ bi, và không còn sợ hãi như trước kia nữa.

Sư phụ Lý đang bảo hộ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mọi lúc mọi nơi, và cấp cho chúng ta cơ hội kiến lập uy đức. Tôi nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.

Cứu người chính là sứ mệnh của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là phải cho mọi người trên thế giới này cơ hội được nghe chân tướng của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/16/410553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186516.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share