[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên tỉnh Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Gia đình đệ tử Đại Pháp ở quận Sa Hà; Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên (6); Tiểu tổ học Pháp ba người ở thành phố Đại Liên; Ba mẹ con đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên; Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên; Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở thành phố Đại Liên; Hai chị em đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đại Liên; Tiểu tổ học Pháp ở khu Kim Phổ Tân; Đệ tử Đại Pháp ở nhai đạo Tiền Tiến, khu Kim Phổ Tân; Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở quận Phổ Lan Điếm; Đệ tử Đại Pháp ở một đơn vị hành chính sự nghiệp ở thành phố Đại Liên; Tiểu tổ học Pháp ở quảng trường Tinh Hải; Tiểu tổ học Pháp cùng gia đình ở thành phố Trang Hà (2); Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngõa Phòng Điếm; Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở thành phố Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–412669.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share