[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tề Tề Cáp Nhĩ (19).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–412687.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share