Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2020] Một cư dân của thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bị kết án tù ba năm vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vào tháng 8 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Cô Túc Minh Anh bị bắt vào ngày 30 tháng 1 năm 2016 khi đang phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương. Cảnh sát đã thẩm vấn cô suốt đêm và đưa cô đến trại tạm giam địa phương. Khi cô bị trại tạm giam từ chối vì huyết áp cao, cảnh sát đã đưa cô quay lại đồn. Họ cố gắng đưa cô đến trại tạm giam vào ngày hôm sau, nhưng lại phải đi về lần nữa. Cô Túc sau đó được tại ngoại.

Cảnh sát đến nhà cô Túc vào ngày 22 tháng 9 năm 2019 và hỏi liệu cô có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Khi cô từ chối trả lời, cảnh sát đã bắt cô.

Tòa án quận Thuyền Doanh đã mở phiên điều trần vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Luật sư của cô không được phép đại diện cho cô bởi chủ tọa cho rằng cô có “thái độ không tốt” khi từ chối nhận tội hoặc viết bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của cô. Chủ tọa cũng không cho chồng cô tham dự phiên điều trần sau khi quét thẻ chứng minh thư của anh và phát hiện ra anh cũng nằm trong danh sách các học viên Pháp Luân Công của chính quyền.

Cô Túc sau đó đã bị kết án ba năm tù. Trại tạm giam thành phố Cát Lâm đã thông báo cho gia đình cô vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 rằng cô đã bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/2/411262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186781.html

Đăng ngày 28-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share